23 Nisan 2012 11:28

Emek Gençliği 6. konferans kararları

1- İşçi sınıfı ve ezilen halklar üzerindeki baskı ve antidemokratik uygulamalar karşısında iş ve eğitim hakkı, barış ve özgürlük talebimizin kazanımı açısından demokrasi mücadelesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hükümetin ‘sivil’ anayasa olarak lanse ettiği, 12 Eylül’le hesaplaşmaktan uzak anayasa

Emek Gençliği 6. konferans kararları

Paylaş

1- İşçi sınıfı ve ezilen halklar üzerindeki baskı ve antidemokratik uygulamalar karşısında iş ve eğitim hakkı, barış ve özgürlük talebimizin kazanımı açısından demokrasi mücadelesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hükümetin ‘sivil’ anayasa olarak lanse ettiği, 12 Eylül’le hesaplaşmaktan uzak anayasa tartışmaları sürecine; YÖK’ süz, demokratik ve halkçı bir anayasa talebiyle: ‘Gençlik olmadan halkçı bir anayasa olamaz!’  şiarıyla müdahil olmalıyız. Konferansımız buradan hareketle üniversitelerde, lise ve atölyelerde gençliğin demokratik talepleri etrafında anayasa tartışmalarının örgütlenmesini ve bu alanda yürütülen mücadelenin birleştirilmesini karar altına almıştır. Konferansımız, gençlik içinde nasıl bir anayasa, üniversite gençliği içinde “nasıl bir üniversite, nasıl bir anayasa” çerçevesinde kurultay, konferans vb. etkinliklerle bir kampanya yürütülmesini karar altına alır ve gençlik merkezimizi bu çalışmanın planlanması için görevlendirir.

2- Emek Gençliği, Kürt sorununun demokratik ve halkçı çözümü, bu kapsamda Kürt halkının demokratik taleplerinin kabul edilmesi ve bölgesel özerklik hakkının tanınması için mücadeleyi yükseltecektir.

3- Kürt halkına dayatılan ve Roboski’de de kendini gösteren imha politikası; bölgede Suriye ve İran başta olmak üzere Ortadoğu halklarını hedefe koyan egemenlerin dış politikası karşısında, içerde ve dışarıda savaşa karşı mücadelenin yükseltilmesini, Kürecik’te füze kalkan üssü, İncirlik üssü gibi emperyalist savaş üsleri karşısında savaş politikalarına karşı, gençliğin barış ve özgürlük için antiemperyalist mücadelesinin güçlendirilmesini karar altına alır.

4- Egemen sınıflar muhafazakâr, liberal, ırkçı, gerici, ulusalcı burjuva akımlarla gençliği kuşatmaktadır. Emek Gençliği, bilimsel sosyalizm temelinde ideolojik eğitim seferberliği kararı alarak, bu akımlara karşı bulunduğu her alanda etkili bir propaganda, ajitasyon ve teşhir çalışması yürütmeyi karar altına alır. Bu kapsamda ki bilimsel yayınların okunması için seferberlik ilan eder.

5- 6 Mayıs’ın 40. yılı Türkiye’nin her yerinde propaganda ve ajitasyonumuzu yükselttiğimiz ve yoğun bir aydınlatma faaliyeti yürüterek, gerçekleştireceğimiz eylem ve etkinliklerle Denizlerin idamı lanetlenecektir. Emek Gençliği, 68 öykünmeciliğine ve küçük burjuva fikri akımlarına karşı, gençliğin sınıf mücadelesine kazanılmasını esas alan bir politik tutumla hareket eder.

6- Konferansımız, çeteleşme, yozlaşma ve uyuşturucu kullanımına karşı, gençlik yığınları içerisinde kültürel, sanatsal, sportif çalışmaların yaygınlaşmasını, yerel yönetimlerin bu alanlarda üzerine düşenleri yapmasını ve gerekli olanakları sunmasını, var olan olanakların ise birer mücadele alanı olarak değerlendirilmesini karar altına alır.

7- Sermayenin bugünkü temsilcisi AKP hükümeti öncülüğünde, YÖK eliyle üniversite gençliğinin kitle örgütleri zayıflatılmıştır. Bu durumdan hareketle Emek Gençliği, tüm engellemelere ve baskı ortamına karşı Kol, Kulüp, sendika, ÖTK’ lar ve gençliğin diğer kitle örgütleri içerisinde çalışmaları güçlendirilmesini karar altına alır.

8- Emek Gençliği, tüm üniversite, lise ve mahallelerde Halkların Demokratik Kongresi Gençlik Meclislerini oluşturarak, Türkiye gençliğinin Emek, Demokrasi ve Özgürlük talepleri etrafında birleştirilmesi için mücadele eder.

9- Sanayi siteleri, üniversiteler ve liseler başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında baskıya uğrayan, şiddete, taciz ve tecavüze maruz kalan genç kadınların, emeğinin, bedenin ve kimliğinin özgürleşmesi için erkek egemen kapitalist sistem karşısında mücadele ederek bu alanda mücadele eden güçlerin birleştirilmesi için çalışma yürütmeyi karar altına alır.

10- Uygulanan neoliberal politikalar karşısında, ülkemizin, doğamızın şirketlere sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşı direnen halkımızın başta Kaz dağları, Karadeniz ve Munzur’daki HES’lere karşı direnişleri olmak üzere direnişleri konferansımız selamlayarak, bu alanda çalışma yürütülen tüm güçlerin birleştirilmesi için mücadeleyi karar altına alır.

11- Hey Tekstil, Savranoğlu, Billur Tuz ve tüm diğer mücadele eden işçilerin direnişini, heyecanla selamlayan Konferansımız, direnişteki tüm işçilerin mücadelesiyle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini ilan eder.

12- Sağlıkta uygulanan yıkım politikaları ve sağlığın ticarileştirilmesiyle birlikte, gençliğin sağlık hakkı elinden alınmış, tıp ve dış hekimliği öğrencileri mağdur edilmiştir. Konferansımız, TÖK’ ü (Tıp Öğrencileri Kolu) bu alandaki çalışmamızın merkezine alarak, tıp öğrencileri içindeki çalışmamızı yükseltmeyi, buradan hareketle sağlık meclisleri içerisinde etkin rol almayı, bu alanda çalışma yürüten tüm güçlerin birleşik mücadelesini örgütlemeyi karar altına alır.

13- Konferansımız sanayi sitelerinden, atölyelerden genç işçi arkadaşlarımızın düne göre daha ileri bir katılımıyla gerçekleşmiştir. İş cinayetleri ve kötü çalışma koşullarına karşı, sağlık güvencesi ve sosyal güvence, iş ve güvenli bir gelecek talebi temel talepler durumundadır.

14- Konferansımız, meslek liselerinde staj sömürüsüne maruz kalan, güvencesiz, ağır çalışma koşullarında çalışan gençler başta olmak üzere, genç işçilerin yoğun olarak çalıştığı sanayi siteleri ve atölyelerde gençliğin örgütlenmesi için güçlü ve etkili bir çalışma yürütmeyi karar altına alır.

15- Emek Gençliği, YÖK’ün kaldırılarak, özerk, demokratik üniversitelerin yaratılması için çalışma yürütür. Konferansımız, Türkiye gençliğinin bilimsel, demokratik, parasız, anadilde eğitim mücadelesinin yükseltilmesi için Emek Gençliğinin, gençliğin talepleri etrafında birleştirilmesine yönelik etkili bir çalışma yürütmeyi karar altına alır.

16- Konferansımız yayınlarımızın etkili kullandığı alanlarda çalışmamızın hızla değiştiğini bize göstermiştir. Bu gerçekten güç alarak, yayınlarımızı daha etkin kullanmayı ve geniş gençlik çevreleri içinde tartışma karar altına alınmıştır.

17- İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı tüm işyeri ve semtlerde, lise ve üniversitelerde kuracağımız ‘1 Mayıs Komiteleri’ ile karşılanması ve çalışmamızın bu eksende en geniş gençlik kesimlerinin her yerde alanlara taşınmasını konferansımız karar altına alır.

18- Emperyalist savaş hükümetleri Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeye çalışırken dünya gençliğinin antiemperyalist mücadelesi önem kazanıyor. Emek Gençliği,  Venezüella’ da gerçekleştirilecek olan uluslar arası gençlik kampının örgütleme komitesinde yer almaktadır. Konferansımız 4–11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan gençlik kampımızın çalışmalarının hızla başlatılmasını karar altına alır.

19- Konferansımız, gençlik kampımızı, gençliğin örgütlenmesi, Türkiye’nin her yerinden binlerce gencin sorunlarını tartışarak mücadele kararları alması ve sosyalist kültür ve kolektif yaşamın hayata geçirilmesi noktasında önemini hatırlatarak, 10-18 Temmuz tarihleri arasında Dikili’de yapılacak kampımız için geniş bir çalışmanın yürütülmesini ve bu çalışmaların her yerelde özgün bir şekilde ele alınmasını karar altına alır.

20- Konferansımız Müge TUZCUOĞLU’ nun ve 31 yıldır tutuklu bulunan Tahir Canan’ın özgürlüğüne kavuşması için mücadeleyi ve 27 Nisan’da gerçekleşecek olan Fethiye Davası’na genç kadınların katılımını örgütlemeyi karar altına alır.

ÖNCEKİ HABER

Yeni Anayasada söz hakkı gençlerin

SONRAKİ HABER

Venezuela'da muhalefet ve iktidar 1 Mayıs’ta sokakta olacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa