Modern insanın öyküsü

Modern insanın öyküsü

İskender Ulutaş

Irk kavramı yüzlerce yıldır insanlar tarafından tartışılan bir kavram olmuştur. İnsan çeşitliliğini ırksal sınıflandırmalara dayandırarak açıklamaya çalışan görüşler günümüzde devam etse de; insan çeşitliliğini ve farklılıklarını evrimsel adaptasyona ve doğal seçilime göre şekillendiği yönündeki antropolojik çalışmalar ve bulgular, daha geçerli bilimsel verilere sahip bulunuyor.

Evrensel Basım Yayından çıkan ve Barış Özener’in yazdığı  ‘İnsan Çeşitliliği’ Irksal Farklılıklar mı, Evrimsel Adaptasyonlar mı? adlı kitap insan çeşitliliğinde kafamızı kurcalayan birçok soruya cevap verecek nitelikte bir çalışmayı okurlarına sunmuş bulunuyor.

Dört bölümden oluşan kitapta bölümler ‘Irk sınıflandırmalarının tarihçesi’, ‘Biyolojik çeşitliliğin kökenleri’, ‘Türümüze özgü çeşitlilikler ve adaptasyonlar’, ‘Hastalıklar ve evrim’ şeklinde tasnif edilmiş. Kitap, tarihsel perspektifte “ırk” kavramının ortaya çıkışını ele alıp, kavramın biyolojik temellerinin olmadığı tezi üzerinde yükseliyor. Charles Darwin’in doğal seçilim mekanizmasının insanda da nasıl etkin olduğunu ortaya koyuyor. Modern insanın ortaya çıkışına kadarki gelişmeleri ve sonrasındaki evrimsel dönüşümleri bilimsel verilerle açıklıyor. İlk insanların ortaya çıktığı Afrika’dan, diğer kıtalara gidiş süreçleri ve buralardaki iklimsel ve fiziki koşullara nasıl adaptasyon gösterdiklerini akıcı bir dille anlatıyor. Vücut boyutlarımız, göz rengimiz, deri rengimiz ve kafatası şeklimiz gibi gözle görülür özelliklerimizin yanı sıra, tüm farklılıklarımızın neden kaynaklandıklarına bilimsel cevaplar bulabileceğimiz nitelikte bir kitap olan ‘İnsan Çeşitliliği’ Türkçe olarak ilk yayımlanan kaynak olma özelliğini de taşıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2016 18:17
www.evrensel.net