İşçilerin mücadelesi taşeron işçiye kadroyu getirtti

İşçilerin mücadelesi taşeron işçiye kadroyu getirtti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, asıl ve yardımcı iş ayırt edilmeksizin taşeron işçilere kadro verileceğini duyurdu. Doç. Dr. Nilgün Ongan, "Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmesi de lütuf değil, uzun zamandır işçilerin mücadelesinin kazanımıdır" dedi. Belediye işçileri ise tepkili

Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, milyonlarca işçiyi ilgilendiren taşeron konusuna değindi. Bakanlar Kurulunda alınan kararı açıklayan Davutoğlu, “Bildiğiniz gibi asıl işlerde çalışanları seçim vaadi olarak kamuya alacağımızı vurgulamıştık. Bu sözümüzü yerine getirecek çalışmaları tamamladık.  Böylelikle asıl işlerde çalışan personelimizi kamuya alıyoruz. Ayrıca bir karar daha aldık. Yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almaya karar verdik” dedi.

Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Hem asli işlerde hem de yardımcı işlerde çalışıp emeklilik hakkını elde etmemiş kişileri de kamuya alacağız. Çalışanlarımız özel sözleşmeli olarak almakta oldukları ücretleriyle beraber çalıştıkları yerlerde çalışmaya devam edecekler. 1 Kasım’dan önce kamuda alt işveren yanında çalışmış olup halen çalışmaya devam eden kardeşlerimiz bu haktan yararlanacaklar. Belediyeler ve özel idarelerde alt işveren yanında çalışanlar ise istihdam edilecektir.” 

'GERÇEKLEŞSE BİLE LÜTUF DEĞİLDİR'

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ongan uzun süredir işçilerin taşerona karşı mücadelesine dikkat çekerek şunları söyledi: “Taşeron işçilere kadro, işçi hareketinin ve direnişçi, mücadeleci sendikacılığı benimseyen sendikaların uzun yıllardır talebiydi. Bu gerçekleşirse önemli bir kazanımdır, mimarı da işçilerdir. Fakat öte yandan AKP’nin 14 yıldır kesintisiz olarak taşerona müjde verdiğini, taşeron çalışmanın ise arttığını düşünürsek bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmesi de lütuf değil, uzun zamandır işçilerin mücadelesinin kazanımıdır. Ayrıca, kıdem tazminatının fona devri, kiralık işçilik modelinin yaygınlaştırılmaya çalışılması, pek çok sendika ve konfederasyonun genel grev sebebi saydığı bir durum. Bu tepkilerin artmasını önlemek için gündeme getirilmiş olabilir.”

BELEDİYE İŞÇİLERİ TEPKİLİ

Davutoğlu açıklamasında “Belediyeler ve özel idarelerde alt işveren yanında çalışanlar ise istihdam edilecektir” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarını İzmir’deki sendikacılar şu şekilde değerlendirdi.

Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu: Kamu kurum ve kuruluşları denildiğinde belediyeleri, il özel idareleri kapsamadığı görülüyor. Bu karar karşısında bize yargı yolu açıldı. Olay net olmamakla beraber edindiğim izlenim bu. Belediyelerde asıl işi yapan işçileriz. Ayrım yaptıkları ortada, belediyeleri bu kapsamın dışında bırakıyorlar. Belediyelerde örgütlü bütün sendikalarla hakkımızı arayacağız. Toplantı halindeyiz, durumu değerlendiriyoruz. Netleşince yol haritamızı belirleyeceğiz. Özelikle Türk-İş ve DİSK’in çok ciddi baskısı var. Belediyelerin de alınması noktasında. Düzeltilmezse örgütler olarak elimizden gelen anayasal ve demokratik bütün haklarımızı kullanacağız.

Tes-İş 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin İnal: Anladığım kadarıyla ilk etapta 150-200 bin kişiye, devamında diğerlerine verilecek deniyor. Bu söze ne kadar güvenebiliriz?

Belediye-İş 6 No’lu Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar: Bu kapsam içinde belediye şirketleri şahıs şirketlerinde çalışan arkadaşları kapsayıp kapsamadığı önemli bizim iş kolu için. Genel seçimlerden önce taşeron işçisi olma ve 657 sayılı yasanın maddelerine atıfta bulunuyorlar. Sanırım bunlara bakılacak. Hâlâ bir belirsizlik var. Bizim işkolumuz açısından netlik söz konusu değil. Bir an önce ayrım yapılmaksızın, şart koşulmaksızın bütün taşeron işçilerin kadroya alınmasını istiyoruz. 

Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara: Samimi olduklarına inanmıyorum. Bütün taşeron tişçileri alacaklarını sanmıyorum. İşçileri böleceklerini düşünüyorum. Şimdiden başlamışlar güvenlik, temizlik, yemekhane işçilerinin kadroya alınmayacağı, herkesi kapsamayacağını söylemeye. Samimi olmaya davet ediyoruz. Kimseyi ayırmadan, amasız, fakatsız bütün işçilerin alınmasını istiyoruz.

www.evrensel.net