RES mücadeleleri Karaburun'da buluştu

RES mücadeleleri Karaburun'da buluştu

Özer AKDEMİR
İzmir

Karaburun’da “Rüzgar Yaşamdan yana essin” temasıyla toplanan Ege Bölgesi RES Çalıştayında RES’lerin ekolojiye ve canlı yaşamına etkileri konuşuldu. Ülkenin enerji ihtiyacı ve RES’ler arasındaki ilişkinin tartışıldığı çalıştaya, yaşam alanlarında RES talanına karşı mücadele eden birçok çevre örgütü temsilcisi katıldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ MASKESİ

EGEÇEP ve Karaburun Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli yenilenebilir enerji maskesi altında Ege bölgesinde çok vahim bir talan yaşandığını belirterek, “Amacımız bu sorunu tartışmak ve doğayı yaşam alanlarımızı kısaca yaşam hakkını savunmak üzere ortak bir yol haritası oluşturmaktır” dedi. Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise enerjinin her şey olmadığını belirterek, Karaburun'daki RES talanının ve tahribatının kırsaldaki köylerde çok rahat bir şekilde görülebileceğini söyledi.

BU SİSTEMDE ENERJİ AÇLIĞI DOYURULAMAZ

Hayat Televizyonu Çepeçevre Yaşam Programı, RES’lerle ilgili bölümlerinden alınan seçkinin ardından çalıştayın 1. oturumunda Türkiye’nin enerji politikaları ve Ege bölgesindeki RES’ler konuşuldu. Avrupa Ekoloji Federasyonu üyesi Prof. Dr. Ümit Erdem’in yönettiği oturumda ilk konuşmayı yapan TMMOB İKK Sekreteri Melih Yalçın, kabul edilmiş bir enerji ihtiyacı üzerinden konuşulduğunu belirterek, “Ne kadar enerjiye ihtiyacımız var bunu tartışmak gerekiyor. Bu enerji açlığını ne güneyin, ne fosil yakıtların ne nükleerin doyurması mümkün değil. Türkiye’de devlet bu işi çok kötü yönetmiştir. Devlet sattığından daha pahalıya enerji alıyor. Kâr etmiyor, kasasından para veriyor. Devletin aklı temiz enerji planlamaktan çok birilerini nemalandırmak” diye konuştu. Makine Mühendisleri Odayı Yenilenebilir Enerji Komisyonu üyesi gelişmiş ülkelerin teknoloji satmadan önce bazı politikaları Türkiye’ye empoze ettiklerini ve bu politikaların da planlamayı belirlediğini söyledi.

 HALK KARARIN PARÇASI OLMALI

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Hasan Sarptaş RES’lerin çevresel boyutu ile ilgili konuştu Sarptaş, RES’lerle ilgili sorunları arazi kullanım etkileri, politika ve planlama etkileri, görsel ve gürültü etkileri gibi maddeleri sıraladı. RES kurulacak alanlarla ilgili sadece rüzgar hızının göz önüne alındığını belirten Sarptaş, “Asıl üzerinde durmamız gerekenler arazi planlaması ve yer seçimi ile ilgili problemler. Halk verilen kararın ir parçası olmalı” diye konuştu.

ANADOLU’NUN TAMAMI KORUNMALI

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama Merkezinden Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol, “Biz botanikçiler Anadolu'da gezerken adımlarına dikkat et bir endemik bitkiye basabilirsiniz" deriz.  "Dünyada tamamı korunması gereken bir alandır Anadolu” diye konuştu. Planlamanın önemine dikkat çeken Şenol, “Kervan yolda düzülür mantığını aşmamız lazım” dedi.

ÇED süreçlerinin çok yetersiz ve göstermelik olduğunu belirten Şenol endemik türlerin korunması ile ilgili doğru düzgün hiçbir çalışmanın olmadığını söyledi.

E.Ü Biyoloji bölümü öğretim üyesi kuş bilimcisi Ortaç Onmuş, RES’lerin kuşlara verdiği zararlardan bahsetti. Bazı kuş türlerinin manevra yapamadıkları için RES’lere sürüklenip parçalandıklarını söyledi. RES'ler için fon veren yabancı bankaların tamamının yarasa izlemeyi şart koştuklarını söyleyen Onmuş, ÇED raporlarındaki bilim dışılıklardan da bahsetti. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise RES’lerin sağlık üzerindeki etkileri, imar durumları ve RES’ler ile hukuksal süreçler anlatıldı. Çalıştay ülkenin dört bir yanından gelen RES karşıtlarının katkı sunduğu forum bölümü ile sona erdi.

www.evrensel.net