Sendika ve odalardan bor uyarısı

Sendika ve odalardan bor uyarısı

ARALARINDA işçi ve memur sendikalarıyla meslek odalarının da bulunduğu 8 kurum hükümetin Bor Yasasında yapmak istediği değişikliğe tepki gösterdiler. Ortak basın toplantısı düzenleyen emek ve meslek örgütleri, bor madenlerinin özelleştirilmesi anlamına gelen yasa tasarısının maden tekellerinin ihtiyaçlarına göre hazırland

Bakanlar Kurulu tarafından geçtiğimiz ay Meclis Başkanlığına gönderilen ve ilerleyen günlerde komisyonlarda görüşülecek olan Bor Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarısına tepkiler artıyor. Türkiye Maden-İş Sendikası, Petrol-İş, ESM, Türk Enerji-Sen ile, Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası dün TMMOB binasında konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenlediler.

DEĞİŞİKLİK TEKELLERİN İSTEĞİ

Ortak açıklamayı yapan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan yasa değişikliği ile bor üretiminin özel sektörce yapılmasının önünde hiçbir engel kalmayacağını vurguladı.
Yapılması gerekenin, Eti Maden’in personel, teknoloji, yatırım ve uç ürün üretimi konusunda desteklenmesi olduğunu dile getiren Torun, mevcut yasadaki “Bor tuzlarının aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır” ibaresinin korunmasını ve Meclisteki yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

‘TEKELLERE TAAHHÜT VERİLDİ’

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise hükümetin “Yasa değişikliği borun özelleştirilmesi anlamına gelmiyor” yönündeki açıklamalarla zihin bulanıklığı yaratmak istediğini söyledi. Hükümetin iddiasının aksine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının işletme hakkı devrini bir özelleştirme modeli olarak tanımladığına dikkat çeken Öztaşkın, daha önce tekellere verilen taahhüt ve protokollerin gereğinin bu yasayla hayata geçirilmek istendiğini kaydetti. Öztaşkın, yasanın geri çekilmesi için çalışmalara bundan sonra hız vereceklerini duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net