Behçet Uz Hastanesi'nde asistan hekimler iş bıraktı

Behçet Uz Hastanesi'nde asistan hekimler iş bıraktı

Artan iş yüklerine rağmen döner sermayelerin azalması ve sağlıksız çalışma koşullarından dolayı Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan hekimler sendikaların da desteğiyle iş bıraktı. Asistan hekimler yakın zamanda talepleri yerine getirilmezse bir kez daha iş bırakacaklarını da vurguladılar. 

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan asistan hekimler artan sorunları dolayısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eyleme hastanede çalışan hekim dışı sağlık çalışanları ve örgütlü olan SES ve Türk Sağlık Sen Sendikaları da destek verdi. İş bırakan sağlıkçılar mesai saatiyle birlikte hastane bahçesinde toplandılar. 

Basın açıklamasını okuyan asistan hekim Güner Özçelik, artan iş yoğunluğuna rağmen büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, buna rağmen azalan ek ödemeler sebebiyle zorlandıklarını ve gittikçe artan bir gelecek kaygısı taşıdıklarını ifade etti. Can güvenliklerinin olmadığını, fiziksel olarak yetersiz imkanlarda 33 saat aralıksız çalıştıklarını da dile getiren Özçelik çalışma şartlarının umutlarının kırmakta ve motivasyonlarını düşürdüğünü de ekledi. 

'İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİ ORTADAN KALKTI'

Sağlıkta performans sisteminin, iyi hekimlik değerlerini ortadan kaldırdığını, hastanelerde iş huzurunu bozduğunu, sağlık çalışanlarını birbirine yabancılaştırdığını ve sağlık hizmetlerinin aksamasına sebep olduğunu vurgulayan Özçelik hekimliğin bir performans işi olmadığını ve nitelikli sağlık hizmeti verme haklarının ellerinden alındığını da ifade etti. 

'ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ DÜZELTİSİN'

Özçelik son olarak taleplerini okudu. Taleplerin arasında döner sermayelerin makul bir düzeye çıkarılarak genel bütçeden karşılanması, asistan hekimlerinin görevlerinin uygun bir şekilde belirlenmesi, fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliklerinin sağlanması, acil servislerde hasta muyanesi için oda tahsis edilmesi, nöbet sonrası izin hakkını kullanamayan asistanlara izin hakkının iade edilmesi bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL) 

 

 

www.evrensel.net