3 Mart iş cinayetlerine karşi mücadele günü: Ne kader ne fıtrat, kaza değil cinayet!

3 Mart iş cinayetlerine karşi mücadele günü: Ne kader ne fıtrat, kaza değil cinayet!

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri iş cinayetlerinin işin fıtratında olmadığını ve çalışmanın öznesinin insan ve yaşam olduğunu söyledi. Ortalama her gün 5 kişinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini vurgulayan örgütler 'İş cinayetleri fıtrat değildir" dedi. 

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası'nın çağrısı ile Madenci Anıtı önünde toplanan emek ve demokrasi güçleri "İş kazası değil, iş cinayeti" sloganları attı. 'İş cinayetlerini ve işçi katliamlarını durduralım' pankartının açıldığı eylemde TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'ndan Özgür Topçu açıklamayı yaptı. Topçu, sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımı zorlaştıran düzenlemelere değinerek bu durumun işçi katliamlarını artıran bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

'KİRALIK İŞÇİ YASASI ÖLÜM YASASI'

"6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, iş cinayetleri sonucu oluşan tepkilere karşı bir göz boyama yasasıdır" diyen Topçu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ancak sendikal örgütlenme üzerindeki engellerin kalkması ve örgütlü çalışma arttıkça düzelebileceğini belirtti.

Topçu, 4857 Sayılı iş kanununda geçen, kısmi süreli çalışma, denkleştirme gibi kuralsız çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvencesini tehlikeye attığını vurguladı. Kamuoyunda kiralık işçi yasası olarak bilinen kanunun yasallaşması halinde işçinin ücret alma güvencesi olmayacağını, kıdem ihbar gibi tazminatlar ve yıllık izin kullanımında problem yaşanacağını aktaran Topçu, kanunla beraber meslek hastalıklarının ve işçi cinayetlerinin artacağını vurguladı. İşçi sağlığı için  düzenlemelerin ve denetimin yanlızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Topçu, "Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB'den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir" dedi. 

Bugün Diyarbakır'da halatın kopmasıyla çalıştığı inşaattan düşerek iş cinayetine kurban giden İnşaat İşçileri Sendikası Üyesi Duran Baysal'da unutulmadı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net