Toplumun en dışlananı; engelli kadın

Toplumun en dışlananı; engelli kadın

Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddet sürerken, engelli bir kadın olarak yaşamak çok daha zor. Engelli kadınlar Birleşmiş Milletler bilgi notuna göre hangi yaş aralığında olursa olsun toplumun en risk altında ve en dışlanmış kesimleri arasında yer alıyor. Engelli kadınlarla ilgili çok az araştırma ve veri var. Bu yüzde

Engelli kadınlarda okumaz yazmazlık oranı engelli erkeklere göre çok daha yüksek. Toplam kadın nüfusunun yüzde 13’ü engelli ve kadın örgütlerinin de, hiçbir kurumun da engelli kadınlarla ilgili bir araştırması yok. Tüm bunlara karşın bir yıldır yürütülen bir proje engelli kadınlar için bir yol açma umudu taşıyor. “Engelli kadınlarla ilgili farkındalık yaratma projesi” kapsamında Engelli Kadın Derneği ve Kadın Dayanışma Vakfının birlikte yürüttüğü bu projenin  final toplantısında bir araya gelen kadınlar hem yaşadıkları zorlukları hem de projede yaptıklarını paylaştılar.  

Engelli Kadın Derneği ile Kadın Dayanışma Vakfı, engelli kadınların güçlenmeleri, engelliliğe yönelik hak temelli bir yaklaşımın ele alınmasını amaçlayan bir proje gerçekleştirdi. 2011 Nisanında başlayan projenin final toplantısı Alba Otel’de yapıldı.

Çeşitli illerden gelen kadınlar proje ile şimdiye kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri konuştular. Toplantıda ayrıca, bu projenin sürdürülebilirliği ve ileride ne gibi çalışmalara ihtiyaç olduğu da tartışıldı. Proje vasıtasıyla kadın örgütlerinin engelli kadınlar ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve engelliliğe yönelik hak temelli bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanıyor. Engelli kadınların güçlenmesi, engelli kadınların kadın örgütlerinde yer almaları da proje ile ulaşılması istenen hedeflerden. Proje kapsamında Çankırı, Kırıkkale, Nevşehir ve Ankara’da bir sene boyunca pek çok etkinlik düzenlendi. (Ankara/EVRENSEL)


ENGELLİ KADINLAR İLE İLGİLİ GERÇEKLER

*Herhangi bir engeli bulunan herhangi bir yaş aralığındaki kadınlar toplumun genel olarak daha risk altında ve dışlanmış kesimleri arasında yer alır.  
*2002 yılının Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre toplam nüfusun yüzde 12’sini engelliler oluşturuyor.
*Toplam kadın nüfusunun yüzde 13’ü engelli.
*Kadınlarda yüzde 19 olan okumaz- yazmazlık oranı, engelli kadınlarda yüzde 48’e ulaşıyor.
*ürkiye’de engelli kadınlarla ilgili çok az araştırma var.
*Kadın örgütlerinin de bu yönde bir çalışması yok.
*Engelli örgütlerinin çok azında engelli kadınlar yönetici olarak bulunuyor.
*Engelli kadınların uğradığı şiddet ile ilgili çok az veri var.
*Hemen hemen tüm yaştaki engelli kadınlar sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük yaşıyorlar.

www.evrensel.net