Sığınmacılara ayrımcılık yapılıyor

Sığınmacılara ayrımcılık yapılıyor

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından raporda, ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Irak ve Suriyelilerin geçici sığınmacı statüsünde oldukları ve mülteci olarak kabul edilmedikleri belirtildi. Raporda Suriyeli sığınmacıların sevk zinciri çerçevesinde hastanelerde ücretsiz tedavi edildiği, Şengalli Ezidiler’in ise ücretli olarak tedavi edildikleri kaydedildi.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 2014 yılında IŞİD saldırısı nedeniyle Şengal’den göç eden Ezidiler’in yerleştirildiği Diyarbakır Fidanlık Kampı ile ilgili bir rapor hazırlandı. Şengalli Ezidilerin yaşadığı hak ihlallerine yer verilen raporda Ezidiler’den binlercesinin katledildiği, bunların büyük bölümünün kaçış sırasında açlık ve susuzluktan yaşamlarını yitirdiği vurgulandı. Saldırı sonrası Türkiye’ye sığınan Ezidilerin sayısının 30 bini aştığı, çoğunun belediyelerin oluşturduğu kamplara yerleştirildiği de belitildi.

SAĞLIK HİZMETİ HATIR-GÖNÜL İLE YAPILIYOR

Raporda, Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 850 çadır kurularak oluşturulan kampa hiçbir devlet kurumunun destek vermediği, kampta bulunan sığınmacıların gönüllü sağlıkçılardan birinci basamak sağlık hizmeti alabildiği ancak 2 ve 3’üncü basamak sağlık hizmetlerinde sorun yaşandığı kaydedildi. Resmi kayıtla tedavi edilmeme nedeni ise Sağlık Bakanlığı’nca resmi hastanelere gönderilen genelge. Genelgede, Suriye’den göçenlere sevk zincirine uyularak ücretsiz hastane tedavilerin yapılması, Şengallilerin ise ücretli olarak tedavilerinin yapılacağı belirtiliyor.

‘IRAK VE SURİYELİLER MÜLTECİ KABUL EDİLMİYOR’

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ezidilerin uluslararası sözleşmeler uyarınca mülteci statüsünde olduklarını ancak Türkiye’de mülteci tanımının hukuken net olmadığını vurguladı. Suriyeli ve Iraklılara ‘Geçici sığınmacı’ prosedürü uygulandığı belirtilen raporda, “Avrupa’dan gelen ve Avrupa’dan gelmeyen şeklinde tanımlamalar yaparak mültecilik statüsü edinme prosedüründe eşitlikçi davranmayıp, ayrımcılık  politikası izlenmektedir. Ezidilerin hukuki statülerinin tanınarak, her Türk vatandaşının sahip olduğu haklara erişiminin önü derhal açılmalı, mültecilik statüsünün tanınmalı” ifadelerine yer verildi.  (Diyarbakır/DHA)

www.evrensel.net