Bakanlık Munzur Çayı üzerindeki HES'lerle ilgili Danıştay kararını dinlemedi

Bakanlık Munzur Çayı üzerindeki HES'lerle ilgili Danıştay kararını dinlemedi

Munzur Çayı üzerine yapılması planlanan baraj ve HES’lere ait imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Oysa, Danıştay 10. Dairesi, 2013 yılında, “ÇED raporu olmadan projeye onay ve izin verilemez” kararı vermişti.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre; Dava konusu olan HES ve barajlar için son sözün Danıştay tarafından verilmesi beklenirken, Munzur Vadisi üzerine kurulması planlanan 1 baraj ile 2 HES projesi hakkında hazırlanan imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü avukat Barış Yıldırım, Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES 1, Konaktepe HES 2 projesine ait 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/ bin ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.  
Avukat Yıldırım imar planlarının onaylanması ile ilgili şu yorumu yaptı: “Tüm anılan Danıştay kararlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay kararlarını hiçe sayarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan en büyük Baraj Projesi durumundaki Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1 ile Konaktepe HES 2 Projesi’nin Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı’nı onaylamıştır. Planların onaylanması tamamen hukuksuzdur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yüksek yargı organlarınca verilen kararların gereklerini yerine getirmesi gerekirken aksi yönde karar alması hukuk devleti prensibini ağır şekilde ihlal etmiştir”.

DOĞAL MİRAS KORUNMUYOR

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit ve tescil edilmesi talebiyle açtıkları davaya ilişkin verilen kararının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilmediğini dile getiren Yıldırım, “Bu haliyle Anayasa’nın 138. maddesi ihlâl edilmiştir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken alanlardandır” dedi. (İSTANBUL)

 

www.evrensel.net