DİSK: İşçilere kölelik dayatan kaybedecek, biz kazanacağız

DİSK: İşçilere kölelik dayatan kaybedecek, biz kazanacağız

DİSK'e bağlı sendikalar ve işçiler, kıdem tazminatının fona devredilmesi, özel istihdam büroları (ÖİB) ve patronlara kiralık işçi kullanma yetkisi veren yasa tasarısını protesto etmek için Kadıköy Altıyol'da biraraya geldiler. "Köle değil işçiyiz”, “Kiralık işçiliğe hayır" pankartı ile ellerinde "Kiralık işçiliğe hayır diren işçi"  dövizleri taşıyan DİSK üyeleri sık sık " Tazminat hakkımız gasp edilemez", "İnadına sendika inadına DİSK", "Kiralık işçi olmayacağız", "Hükümet al yasanı başına çal", "Köle değil işçiyiz, örgütlüyüz güçlüyüz", "Kahrolsun ücretli kölelik", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı.

‘İŞÇİ SINIFINA KÖLELİK DAYATILMAKTADIR’

Basın açıklamasının yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu TBMM'de görüşülen yasa tasarısı ile Türkiye'de emeği ile geçinen milyonların köle haline getirileceğini belirterek; "Özel istihdam büroları'na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak düzenlemeler bugün TBMM gündeminde yer almaktadır. TBMM'de iktidar partisi tarafından dayatılan Özel İstihdam Büroları'na dair yasa tasarısı, işçi sınıfına  Kölelik dayatmaktadır" dedi. Üçlü danışma Kurulu'nda hiçbir mutabakat olmamasına rağmen, bu yasa teklifinin Meclise gönderildiğini söyleyen Çerkezoğlu, "Özel istihdam büroları ile ilgili olarak başta DİSK olmak üzere, işçi kesiminden gelen hemen hiçbir itiraz dikkate alınmamıştır"  şeklinde konuştu.

Özel İstihdam Bürolarının İş güvencesini ortadan kaldıracağını vurgulayan Çerkezoğlu şunları söyledi: “Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır. Kural dışı güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir. Sendikal örgütlenmeleri çok ciddi kan kaybedecektir. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır. İşçi sınıfı "kiralık işçilik" adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacaktır. Kiralık işçilerin İşsizlik fonundan yararlanma olanakları olmayacaktır. İş-Kur işlevsiz hale gelecektir." 

Seçimlerden önce "taşerona kadro" afişleri ile oy  toplayan AKP'nin seçimlerden sonra taşeron düzenine rahmet okutacak bir kölelik düzenini hızla meclis gündemine koymaya çalıştığını belirten Çerkezoğlu: " Bu da yetmemiştir kıdem tazminatımıza el uzatmıştır. Bu koşullar altında geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için mücadele etmek, ahlaki, sınıfsal ve siyasal bir görevdir"  diyerek sözlerine son verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net