DİSK: Köleliğe karşı direneceğiz

DİSK: Köleliğe karşı direneceğiz

DİSK, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen özel istihdam bürolarına (ÖİB) ve patronlara kiralık işçi kullanma yetkisi veren yasa tasarısını protesto etti. Eylemde “Köle değil işçiyiz, kiralık köleliğe hayır” pankartı açan DİSK üyeleri, “Kölelik yasası istemiyoruz”, “AKP yasanı al başına çal”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP” sloganları atıldı.

Kiralık işçilik olarak bilinen, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundan geçmişti. Akay Kavşağı’nda yapılan eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Bu yasa ile köle simsarlığı yasal hale getirilmeye çalışıyor. İnsan pazarları oluşturuluyor. Türkiye de emeği geçinen milyonlar köle haline getirilmek isteniyor. Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi başta olmak üzere, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak düzenlemeler bugün TBMM gündeminde yer almaktadır” dedi. 

Yasa tasarısının bir avuç işçi simsarının ve onlardan işçi kiralayacak bir avuç sermayedarın talebi olduğunu belirten Beko, ÖİB’lerin köle pazarları olduğu vurgusu yaptı. Beko, konuyla ilgili olarak toplanan Üçlü Danışma Kurulunda hiçbir mutabakat olmamasına rağmen, bu yasa teklifinin Meclise gönderildiğine ve komisyondan apar topar geçirildiğine dikkat çekti.

‘İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALKACAK’

Beko, yasanın geçmesi durumunda emekçilerin yaşayacağı hak kayıplarını da şöyle sıraladı:
“İş güvencesi ortadan kalkacaktır. Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır. 1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. 15 milyon işçinin 7 milyonu kayıt dışı kalacak. Böylece kayıtlı istihdamın nerdeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır. Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir. Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır. İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalıştırma biçimleri kayıt dışındadır. İşçi sınıfı ‘kiralık işçilik’ adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir.”

Gelir, emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili bütün haklar tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Beko, çalışma yaşamının tamamen hukuk dışı bir hal alacağını dile getirdi. Beko, “İşverenler, özel istihdam bürolarından işçi kiralama hakkı kazandığında, ‘kadrolu’ işçiler üzerinde sürekli bir baskı oluşturulacak” dedi. Eylemciler açıklama sonrasında üzerinde AKP’nin istihdam balonu yazan balonları patlatırken yanlarında getirdikleri diğer renkli balonları da gökyüzüne bıraktı. (Ankara/EVRENSEL) 

www.evrensel.net