Direnişin şiddetsizi

Direnişin şiddetsizi

Saul Newman ve Lewis Call gibi post yapısalcı anarşizmin önemli teorisyenlerinden birisi olan Siyaset Felsefecisi Todd May’in son kitabı “Şiddetsiz Direniş” Ayrıntı Yayınları’ndan Can Kayaş’ın çevirisiyle çıktı. Yazar, 20. yüzyılın şiddetli ve savaşlarla dolu tarihinde, şiddetsiz direnişlere işaret ederek bu yüzyılı aynı zamanda şiddetsizlik yüzyılı olarak tanımlıyor. Kitapta ayrıntılı bir biçimde şiddetsiz direniş örnekleri anlatılıp Gandi ve Martin Luther King’e işaret edilirken, şiddet dolu dünyada şiddetsizlik siyasetini, hatta felsefesini öneriyor. Occupy Wall Street, Mısır’daki Tahrir meydanı örnekleri verilirken, IŞİD saldırı altındaki Rojava, yine tarihsel atıflar yapılacaksa ABD işgaline direnen Vietnam nerede duracak? Ya da günümüz dünyasında bu tür antiemperyalist savaşlar tarihte mi kaldı? İddialar derin, kabul etmek zor, ama tartışmaya değer...

Şiddetsiz Direniş (Felsefi Bir Giriş)
Todd May
Ayrıntı Yayınları
İstanbul, 2016
224 sayfa"   

www.evrensel.net