Mersin'de sendikalardan kiralık işçiliğe karşı mücadele çağrısı

Mersin'de sendikalardan kiralık işçiliğe karşı mücadele çağrısı

DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendikaların Mersin şubeleri, hükümetin kiralık işçi dayatmasına tepkili. Yasayla işçilere çağdaş köleliğin dayatıldığını söyleyen sendikacılar, mücadele çağrısında bulundu. 

İstihdam bürolarını güvenceli çalışmaya yönelik bir operasyon olarak nitelendiren Petrol-İş Mersin Şube Başkanı Yunus Murat Marangoz, bütün sendikaların bu yasaya tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Bu yasayla birlikte taşeron işçiliğinin bile aranır hale geleceğini söyleyen Marangoz, mevcut yasalarda bile örgütlenme önünde çok ciddi engeller varken, kiralık işçilik uygulamasının sendikal örgütlülüğü daha da zorlaştıracağını belirtti. 

‘ÇAĞDAŞ KÖLELİK DAYATILIYOR’

Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy da, özel istihdam bürolarının yasallaştırılmasıyla, taşeron sistemini de aşan ve işçi simsarlığına dönüşen bir sistemin hayata geçirileceğini ifade etti. Çalışanların yıllarca mücadeleyle kazandığı birçok hakkın gasbedileceğini söyleyen Göksoy, yasayla işten çıkarmaların kolaylaşacağını, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarının devlet eliyle yaygınlaştırılacağını vurguladı. Göksoy, DİSK olarak sokaklara, alanlara ineceklerini, gerekirse Meclisi işgal edeceklerini söyledi.

‘AYM’YE BAŞVURURUZ’

Bu yasa ile işsizliğin giderek artacağını Tarım Orkam-Sen Mersin Şube Başkanı Kenan Hazar da, daha fazla örgütlenerek ve birlikte mücadele ederek yasaya karşı çıkabileceklerini söyledi. Yasanın kamuda çalışanlarının iş güvencesi kapsamını da daralttığını ifade eden Hazar, kamusal emekliliğin kaldırılmaya çalışıldığını, angarya ve esnek çalışmanın yaygınlaştırıldığını aktardı. Devletin kadrolu çalışanlar yerine kamuda ihtiyaç duyduğu elemanları da istihdam bürolarından sağlayarak, mevcut çalışanların işine son vereceğini belirten Hazar, bunun da işsizliği artıracağını ifade etti. Hazar son olarak, yasanın tüm kamu çalışanlarının sonunu getireceğini belirterek, yasanın Mecliste yasallaşması haline iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını söyledi. (Mersin/DİHA)

www.evrensel.net