Maden şirketlerine bir kıyak daha: Yasanın yükü devletin sırtına

Maden şirketlerine bir kıyak daha: Yasanın yükü devletin sırtına

Sultan ÖZER
Ankara

Maden patronlarının milyonlarca liralık maliyet artışının devlet tarafından üstlenileceği açığa çıktı. 14 Ocak 2016 tarihli, Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun’da yer alan maddeye göre maden patronları, Soma’daki 301 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından yapılan düzenlemelerin getirdiği maliyetlerden kurtulacak.

Linyit ve taş kömürü madenlerinin artan maliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanacak.

İKİ ASGARİ ÜCRET UYGULANMADI

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından 10 Eylül 2014 tarihinde madenlerle ilgili bazı yasa değişiklikleri gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda madenlerde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7.5, haftada en çok 37.5 saat olarak düzenlenmişti. Maden şirketlerinin belirlenen saatlerin dışında ancak zorunlu ve olağanüstü hallerde işçilere fazla çalışma yaptırabileceği hükme bağlanmıştı. Bahsedilen koşulların oluşması ve haftalık 37.5 saatten fazla çalışma yaptırılması halinde işçilere her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüz fazlası oranında ücret ödenmesi zorunlu kılınmıştı.

Aynı dönemde maden işçilerine ödenecek ücretlerle ilgili de düzenleme yapılmıştı. Maden işçilerine iki asgari ücret tutarından daha az ücret ödenmesi yasaklanmıştı.

Maden patronları bu değişikliklerin ardından maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle birçok işyerinde madencilere iki asgari ücret tutarında ücreti ödemedi. Zonguldak başta olmak üzere birçok bölgedeki madenlerde patronlar yüzlerce işçiyi düzenlemeleri gerekçe göstererek işten atmıştı.

BAKANLIK BELİRLEYECEK

Patronların söz konusu tepkisi üzerine harekete geçen hükümet maliyet artışlarını devlete yıkacak yasa düzenledi. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Meclisten sessiz sedasız geçen düzenleme ile başta Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği ocağı işleten Soma Kömür İşletmeleri AŞ olmak üzere bütün maden şirketlerinin maliyet artışları devlet bütçesinden karşılanacak.

TORBA YASAYA EKLENEN MADEN MADDESİ!

Torba yasaya eklenen madencilerin maliyetlerini devletin sırtına yükleyen madde şöyle: “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden ‘Linyit’ ve ‘Taşkömürü’ çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9’uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir”

www.evrensel.net