Grev ve TİS için imza kampanyası başlatıldı

Grev ve TİS için imza kampanyası başlatıldı

KESK, 2012 yılı toplusözleşmesi için, “Her sendikanın kendi üyeleri adına toplusözleşme imzalaması ve grevin teminat altına alınması, en düşük ücretin 2 bin 145 liraya yükseltilmesi ve yüzde 30 zam yapılması” taleplerini de içeren imza kampanyası başlattı. İmza metninde, hiçbir sendikanın bu talepleri i&c

KESK, 2012 yılı toplusözleşmesi için, “Her sendikanın kendi üyeleri adına toplusözleşme imzalaması ve grevin teminat altına alınması, en düşük ücretin 2 bin 145 liraya yükseltilmesi ve yüzde 30 zam yapılması” taleplerini de içeren imza kampanyası başlattı. İmza metninde, hiçbir sendikanın bu talepleri içermeyen metne imza atmaması istendi. KESK tarafından başlatılan imza kampanyasında KESK üyesi ve üyesi olmayan kamu emekçileri, 2012 yılı için en düşük maaşın 2 bin 145 liraya yükseltilmesini ve bunun üzerinden yüzde 30 zam yapılmasını istediler.

Taleplerin 8 maddede toplandığı imza metninde, “Çalışma yaşamını ilgilendiren bütün konuların görüşüleceği, her sendikanın kendi üyeleri adına toplusözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevi teminat altına alan düzenleme istiyorum” denildi. Grevin teminat altına alınması ve her sendikanın kendi üyesi adına TİS masasına oturması gerektiğinin özellikle altı çizilen imza metninde kamu emekçileri, “2012 yılı için en düşük kamu emekçisi maaşının 2 bin 145 TL’ye yükseltilmesini, bu çerçevede tüm kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasını istiyorum” dediler.

Kamuda sözleşmeli, taşeron vb. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmesi ve  tüm çalışanların iş güvencesine kavuşturulması isteğinin de yer aldığı imza metninde kamu emekçileri, “Her ne ad altında olursa olsun aldığım tüm ek ödemelerin emekli aylığıma yansıtılmasını istiyorum” görüşünü ifade ettiler.

‘KADINLARA ŞİDDETE SON VERİLSİN’

KESK’li kamu emekçileri tarafından yürütülen imza kampanyasında, “Maaşların vergi dilimi artışından etkilenmemesi, ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetlerin giderilerek gerçekten eşit işe eşit ücretin ödenmesi” taleplerine de yer verildi.

Kadın kamu emekçilerine; başta görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan negatif ayrımcılığa, baskı ve şiddete son verilmesi talebinin de yer aldığı imza metninde, “İdarenin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskıların son bulmasını, özgür örgütlenme ortamının sağlanmasını istiyorum” görüşüne yer verildi.

Kamu emekçileri altına imza attıkları metinle ayrıca sendikaların, asgari bu talepleri içermeyen herhangi bir toplusözleşmeyi kendi adlarına imzalamasını istemediklerinin de altını çizdiler. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net