Suriye’ye emperyalist müdahaleye izin vermeyeceğiz

Suriye’ye emperyalist müdahaleye izin vermeyeceğiz

KESK Genel Meclisinin 7. dönem 3. toplantı sonuç bildirgesi açıklandı. 9 Nisanda gerçekleştirilen toplantıda, siyasal ve sendikal süreç ile bir sonraki dönemin toplusözleşme süreci değerlendirildi.Toplantı sonuç metninde, AKP Hükümetinin Suriye’deki muhalif güçlere destek vererek Suriye’yi

Toplantı sonuç metninde, AKP Hükümetinin Suriye’deki muhalif güçlere destek vererek Suriye’yi işgal planları yaptığı ve ülkeyi savaşa doğru sürüklediği vurgulandı. Bildirgede Türkiye’nin Ortadoğu’da üstlendiği role vurgu yapılarak, Suriye’ye olası müdahale planları eleştirildi.

‘AKP EMPERYALİZMİN TAŞERONUDUR’

“AKP, emperyalizmin taşeronluğuna” soyunduğunun ifade edildiği bildirgede, AKP’nin izlediği Suriye politikası ile ülkeyi savaşa sürüklediği kaydedildi.

AKP’nin Suriye’yi işgal için muhalifleri silahlandırarak iç savaşı körüklediği belirtilen bildirgede, AKP siyasetinin iki yüzlü olduğu kaydedildi. Bildirgede, “AKP bir taraftan Suriye’nin antidemokratik rejiminden dem vururken diğer taraftan öncülük ettiği güçlerle, Suriye’de Kürtler, Nusayriler, Dürziler ve birçok halklara rağmen emperyalizmin iş birlikçisi yönetim arayışına girmektedir” denildi.

KESK’in Suriye’ye emperyalist müdahaleye karşı çıkmaya devam edeceği vurgulanan bildirgede, bunun için etkin bir biçimde mücadele edileceği belirtildi.

MUHALEFETE YÖNELİK OPERASYONLAR

Bildirgede, AKP’nin iç siyasette Kürt sorunu ile ilgili politikasına yönelik ise gelinen noktanın “KCK operasyonları ile Kürtleri cezaevine doldurmak” olduğu vurgulandı. Saldırıların aynı şekilde KESK’e yönelik de sürdürüldüğü, gözaltı ve tutuklamaların yoğunlaştığı kaydedildi. Demokratik, bilimsel, parasız ve ana dilde eğitim isteyen öğrencilerin de bu baskı politikasından fazlasıyla nasibini aldığı ve haklarının gasbedilmesine sessiz kalmayan işçiler ile memurların polis eliyle şiddet gördüğüne dikkat çekilen bildirgede, 28-29 Mart tarihlerinde yapılan grev de değerlendirildi.

Değerlendirmeye göre 27 Marttan itibaren illerde ciddi direniş ve kararlılık sergilenerek tüm illerin eylem alanına çevrildiği ifade edildi. Bildirgede, 4+4+4 tasarısının yasalaşmasına rağmen, KESK’in önemli bir muhalif tavır sergilediği öne sürüldü.


GREVLİ TOPLUSÖZLEŞME İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Açıklamada, grevli toplusözleşme mücadelesine de değinildi: “KESK, bir yandan sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda sendikaları işlevsizleştirmeyi temel alan ‘Sahte Sendika’ yasasını teşhir ederken diğer yandan özgür örgütlenme, grevli toplusözleşme hakkını teminat altına alan düzenlemeler için mücadele etmeye devam edecektir. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz sendikal faaliyetleri fiili meşru hattımız ve mücadele geleneğimizle sürdürecek, işveren ve işveren güdümlü sendikaların tutum ve davranışlarını kitleler nezdinde açığa çıkaracak ve mahkum edeceğiz.”


SAVAŞA KARŞI 1 MAYISA

Bildirgede ayrıca 1 Mayısın savaşa karşı tüm illerde kutlanacağı da vurgulandı.

1 Mayısın, Ortadoğu’da emperyalist müdahale ve ülkede 30 yıldır süren kirli savaşa karşı “içeride ve dışarıda barış”, işsizliğe, yoksulluğa karşı güvenceli istihdam, baskılara karşı adalet, özgürlük ve demokrasi talepleri ile başta İstanbul Taksim olmak üzere tüm illerde kutlanacağı açıklandı.

Bildirgede, tutuklu KESK’li kadınlar için ilk duruşma gününde kitlesel bir katılım olacağı da açıklandı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net