Duvarlarda saklı kalanlar

Duvarlarda saklı kalanlar

Yedinci kişisel sergisi olan Duvarlarda Saklı ile karşımıza çıkacak olan Alper Bıçaklıoğlu, bu kez ortak yaşam alanlarının en önemli parçalarından biri haline gelen ve hem politik hem kültürel içeriklerin taşıyıcısı olan afişlerin, modern sanat bağlamında yeniden üretimlerine odaklanıyor.

1 Mart’tan itibaren ALAN İstanbul’da görülebilecek olan sergide yer alan çalışmalar bazen doğrudan politik göndermeler taşıyor bazen de alt metinsel olarak kurgulanıp anlaşılmayı bekliyor. Bıçakçıoğlu 60’lardan bugüne uzanan afiş estetiğini renk, doku, figürasyon ve malze-me ilişkisini kendine has bir şekilde ele alarak, görsel olarak epey etkileyici işler çıkararak afişlerin günlük hayattaki işlevinden daha farklı bir uygulama sunuyor.

Alper Bıçaklıoğlu’nun hem avangart hem popart akımlarından esinlenerek kendine has bir anlatım dili oluşturduğu sergisi Duvarlarda Saklı, 2 Nisan’a kadar ALAN İstanbul’da ziyaret edilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net