Polise, muhtara müjde kadına ise hak gasbı!

Polise, muhtara müjde kadına ise hak gasbı!

Hükümet bazı kanunlarda düzenlemeye giderek bazı kesimleri sevindirirken kadınlara ‘müjde’ görüntülü hak gasbı dayattı. 

Sevinen kesimlerin başında polisler ve uzman erbaşlar geliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesine göre polisler ve uzman erbaşların ek göstergeleri artırıldı. Bu maaş ve emeklilik ikramiyelerinde artış anlamına geliyor. 

Hükümet söz konusu düzenlemeyle muhtar maaşlarını 1300 liraya yükseltti. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırıldı.

ESNEK DOĞUM İZNİ!

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a göre, doğum yapan memur, analık izni sonrasında yarı zamanlı çalışabilecek. 

Kadın işçiler de doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 

3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmi süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak. Eşi çalışmayan ebeveynler düzenlemeden yararlanamayacak. 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecek. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirecek. Hangi sektörde veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bu hükümden evlat edinenlerden de yararlanacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere 8 hafta izin verilecek.

İLKOKULA KADAR YARIM GÜN ÇALIŞMA 

Çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı da getirildi. Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. 

Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak. Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak. Yarı zamanlı çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek.

Ancak bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

KADINLAR İÇİN TEHLİKE NE?

Kamuoyuna ‘müjde’ olarak sunulan düzenlemenin kadınlar açısından sakıncaları şöyle sıralanıyor: 
* Doğum sebebiyle esnek çalışacaklara ödenecek ücret günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak. Bu tutar çalışanların ücretlerinden yapılan kesintilerle oluşan işsizlik fonundan karşılanacak. Yani patronların yükü kamuya yüklenecek.

* Süt izninin kaldırılmasını öngören esnek çalışma ile patronlar kadınlara yönelik süt izni yerine yarı zamanlı çalışma uygulamasını teşvik edecek, mobbing uygulamaları gündeme gelebilecek.

* 657 sayılı Kanun’a tabii çalışan kadınlar için “Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ile mali ve sosyal hakları zarar görmeyecek” denilse de uygulama öyle değil. Uygulamanın nasıl olacağını tarif eden bölümde “Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır” maddesi yer alıyor. İzin döneminde ücret ve prim bakımından hak kaybı oluşmayacak gibi görünse de uzun dönemde meslekte ilerleme, kıdem alma ve yöneticilik gibi tam zamanlı çalışmayı gerektiren nitelikli işlerde yükselme olanağı kadınlar için ortadan kalkacak.

* Doğum ve annelik nedeniyle yarı zamanlı çalışmayı kadınlar için bir tercih olarak sunan düzenleme, kiralık işçi uygulamasının yolunu açacak.

* Kadın odaklı hazırlandığı iddia edilen tasarıda kayıt dışı çalışan milyonlarca kadın da görmezden geliniyor.

* Tasarıda çocuk bakımı gibi sorumlulukları kadının ve erkeğin eşit biçimde üstleneceği bir anlayış yerine, kadının rolü ‘eş ve annelik’ gibi muhafazakar bir bakış açısı ile tanımlanıyor.

ÖĞRETMENE 35 POLİSE 350 LİRA ZAM

Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklanan bir derece artışı 15 Şubat günü maaşlarına yansıyacak. Bu derece artışı nedeniyle öğretmenin maaşı aylık 35 lira artarken, memur unvanlı personelin maaşı 6 lira artacak. 

Polislerin ek göstergeleri artışı ise maaşlara oldukça yüksek yansıyacak. Polislerin maaşları 151 lira ile 452 lira arasında zamlanacak.

NE KADAR ARTACAK?

Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklanan bir derece artışı 15 Şubat günü maaşlarına yansıyacak. 1 derece artışı kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet sınıfı, kadro unvan ve derecelerine göre farklı tutarlarda artıracaktır. Örneğin;

* 9’uncu dereceden 8’inci dereceye yükselen “memur” unvanlı personelin maaşı 6 lira artarken, 8’inci dereceden 7’inci dereceye yükselen “memur” unvanlı personelin maaşı 55 lira civarında artacak.

* 9’uncu dereceden 8’inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 35 lira artarken, 8’inci dereceden 7’inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 10 lira civarında artacak.

* 8’inci dereceden 7’inci dereceye yükselen mühendisin maaşı 13 lira artarken, 5’inci dereceden 4’uncu dereceye yükselen mühendisin maaşı 178 lira civarında artacak.

* 8’inci dereceden 7’inci dereceye yükselen hakimin maaşı 200 lira civarında artacak.

POLİS, UZMAN ERBAŞDA GÖSTERGE ARTIŞI

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile emniyetin hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminatları yüzde 25 artırılacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltilecek. Uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak. 

Uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkanı getirilecek. Uzman erbaşların, kamuya geçebilmeleri için 7 yıl çalışmaları gerekecek.

Bu düzenleme sonrası polis, uzman erbaş ve uzman jandarmanın aylık net maaşı, emekli aylığı, emekli ikramiyesi artacak. Polislerin maaşı 150 ile 450 lira arasında değişen rakamlarda artacak. 

ÇALIŞAN EMEKLİ KESİNTİDEN KURTULUYOR

Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri 1300 liraya yükseltilecek. Düzenlemeye göre, “Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar” kapsamındaki BAĞ-KUR’lu emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacak. 

Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak. 

Çalışan emeklilerin maaşından kesilen yüzde 10’luk düzenlemenin kaldırılmasıyla çalışan emekliler artık maaşlarını yüzde 10 zamlı alacak. 

İNDİRİM GEÇMİŞE DE DÖNÜK OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirime ilişkin düzenleme, düzenlemenin uygulamaya konulduğu tarihinden önce yapılan ödemesiz geçişlere de uygulanacak.

HGS cezalarıyla ilgili İstanbul’daki iki ayrı sulh ceza hakimliğinden ‘emsal’ nitelikte kararlar çıktı. HGS ücretini ödemeden geçen aracın cezasını, en uzun mesafeyi esas alarak kesen idarenin kararı iptal edildi. Bu kararla birlikte, kesilen cezalarda önemli bir düşüş olacak. Bir aracı için 10 bin 447 lira cezayı yargıya taşıyan firmanın ödeyeceği tutar 500-600 liraya düşecek.

İŞ KURACAK GENCE KAYNAK

Basit usulde vergilendirilen esnafın 8 bin liraya kadar olan kazançları vergilendirilmeyecek. İlk defa iş kuran genç girişimcilere vergi muafiyeti getirildi. 

Buna göre, ilk defa iş kuran genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmına gelir vergisi muafiyeti getirildi. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan, 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak. 

Ayrıca Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşvikinde sigortalı sayısı sınırı kaldırıldı. Gübre ve yemde KDV sıfırlandı. 

KAYNAK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, işsizlik sigortası fonunun giderleri arasına eklendi. 

Ayrıca işbaşı eğitim programlarına işsizlik sigortası fonundan destek sağlanacak. 

İşsizlerin çok azının faydalandığı işsizlik fonunda biriken işçinin parası hükümetin açıkladığı paketleri finanse etmek için harcanacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

 

 

www.evrensel.net