Hastane CEO’ları sınıfta kaldı

Hastane CEO’ları sınıfta kaldı

Kamu Hastane Birliklerinin (KHB) kurulduğu 2012 yılından bu yana CEO yönetim şekli sağlık hizmetlerini geriye attı. Devlet hastanelerinin kâr amaçlı yaptığı bu uygulamada için yapılan anketlerde 50 puan üzeri alan CEO’nun sadece bir tane çıktığı görüldü. 

2012 yılında Kamu Hastane Birliklerinin (KHB) kurulması ile sağlık hizmetleri alanında bir gerileme yaşanmıştı. Konu ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkez binasında yapılan açıklamada sağlık emek ve meslek örgüleri, hastaneyi kâr amacı ile yönetmekten ziyade sağlık hizmetlerinin nitelikli olması gerektiğini savundu. Sağlık örgütleri adına konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, sağlık kriterlerinin az adama çok iş, hastaneyi kâra geçirmek olmadığını, şiddetten uzak güvenli çalışma ortamı, çalışanlara özlük hakları ve gelecekten ümit beslemek olduğunu söyledi. 1315 sağlık çalışanının katıldığı değerlendirmede KHB’lere 100 üzerinden notlar verdiğini ifade eden İlhan, verilen notlarla CEO’ların sınıfta kaldığını vurguladı. İlhan, notlarda 3 senedir kayda değer bir iyileşme olmadığını, genel ortalamanın 27.51 puan olduğunu aktardı. 

CEO’lara en düşük notlu ortalamayı yüzde 21 ile radyoloji teknisyenlerinin verdiğini kaydeden İlhan, en yüksek puanları yüzde 50 puan ile taşeron çalışanları ve 53.75 puanla eczacıların verdiğini aktardı. Başhekim ve onun üzerinde bir hastane yöneticisi olan sistemin 3’üncü yılında iki pozisyona da tek kişi verildiğini belirten İlhan, 2 yıl boyunca yaklaşık 850 devlet hastanesinde gereksiz yere çalışan yöneticilerin maaşlarının hesabını kimin vereceğini sordu. Yurttaşların ve sağlık emekçilerinin ceplerinden çıkan paraları İlhan, “KHB’lerin sağlık çalışanları tarafından yapılan değerlendirmede ekseriyetle geçer not alamaması Türkiye’de sağlığın CEO düzeniyle iyiye gitmediğinin bir göstergesidir” dedi. 

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden ise “Bu sistemin yanlış olduğunu; toplumun sağlık hakkını engelleyeceğini, sağlığı her geçen gün daha fazla piyasaya açacağını söyledik” dedi.

Sağlık Bakanlığının sağlık emek ve meslek örgütlerine sormadan kararlar aldığını belirten Erden, sağlık alanının yap boz tahtasına döndüğünü ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade etti.  (Ankara/EVRENSEL) 

 

www.evrensel.net