İşçiler sendikalı olsa da olmasa da birleşmelidir

İşçiler sendikalı olsa da olmasa da birleşmelidir

Merhaba değerli okurlar...Mersin limanında twıslock(kilit)-lashing (konteyner sabitleme), Palamar (gemi rıhtıma sabitleme) işlerini yapan MLH işçileriydik. Geçtiğimiz 1 eylülden beri MLH şirketinde çalışan Liman-iş üyesi 190 işçi olarak, MIP’in MLH taşeronunun sözleşmesini feshetmesinden sonra bizlere MIP kadrosuna alınacağım

Liman-İş üyesi havuzda kalan bir grup işçi

Mersin limanında twıslock(kilit)-lashing (konteyner sabitleme), Palamar (gemi rıhtıma sabitleme) işlerini yapan MLH işçileriydik. Geçtiğimiz 1 eylülden beri MLH şirketinde çalışan Liman-iş üyesi 190 işçi olarak, MIP’in MLH taşeronunun sözleşmesini feshetmesinden sonra bizlere MIP kadrosuna alınacağımız sözü verildi. Aramızdan 135’ini alıp sendika ile MIP arasında yapılan görüşme sonrasında bir havuz oluşturulup kalan 45 işçi bu havuzda kaldı. Bizlere ihtiyaç olduğunda havuzdan işçi alınacağı söylendi. 135 işçi arkadaşımız işe girdiğinde vinç gelecek dediler, 1 ay sonra dışarıda hiç kimse kalmayacak dediler. Sonra bayram, sonra yılbaşı işçi ihtiyacı doğacak dediler yine almadılar. Mart’ın 20’sinde 10 kişi aldılar geri kalan 35 işçi hâlâ beklemedeyiz. Biz bu işi 200 işçiyle yaparken aylarca 135 işçiyle yaptırdılar. İşyerinde sürekli iş kazası oldu, alınan raporlara rağmen işçi eksiği olmadığını savundular. Bizlere 8 aydır umut verildi. Aramızda  nişanlı, kredileri olan, kirada oturan, aile geçindiren arkadaşlarımız var. Eğer baştan söyleselerdi sizleri almayacağız diye başımızın çaresine bakardık. Ancak her defasında bekleyin alacağız dediler. İşçiler olarak yapılan anlaşmaya verilen sözlere inanarak bu zamana kadar işe iade davası açmayarak iyi niyetimizi gösterdik. Üyesi olduğumuz sendika işverenin söylediklerini bizlere aktarmakla yetindi. Sendikayı görevini yapmaya davet ediyoruz. Bizler de kendimizce yapacaklarımızı düşündük. Geçen gün aramızdan 3 temsilci seçerek Vali Yardımcısı Liman Mülki Amiri A. Hikmet Şahin’le görüştük. Onun da MIP insan kaynakları müdürü Hüseyin Yılmaz’la yaptığı görüşmede yine 1-2 ay içinde alınacağımız söylendi.
Biz işçilerin sorunları Türkiye’nin her yanında aynı eğer ortak hareket etmenin birlikte hareket etmenin yollarını bulamazsak kaybeden bizler oluyoruz.  21 Nisanda serbest bölge işçi kurultayında yaşadıklarımızı işçi arkadaşlarla paylaşacağız. Biz sendikalıydık, bölge işçileri örgütsüz. Asıl olan sendikalı olsa da olmasa da işçilerin işyerinde birlik olmalarıdır. Sendikalar da işçi için mücadele eden işçilerin yönetimlerde yer almaları gerektiğini anlatacağız. Bütün işçi arkadaşları  21 Nisan’da olacak olan serbest bölge işçi kurultayına davet ediyoruz.

*Mersin

www.evrensel.net