Hem orman, hem deprem alanına maden

Hem orman, hem deprem alanına maden

Seçkin SAĞLAM
Çanakkale

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Karaaydın Köyü mevkiinde yapılması planlanan ve “ÇED gerekli değildir” kararı verilen CVK Maden İşletmelerine ait kurşun-çinko-bakır-gümüş-demir ocağı için kapasite artırımının ayrıntıları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgede 1 milyon 500 bin ton rezerv bulunduğu, bu rakamın daha da artabileceği öğrenilirken, proje dosyasında, tamamı ormanlık alan olan sahadaki mevcut üretim yılda bin 500 tondan 300 bin tona çıkarılacak.

İlgili proje dosyasında yer alan bilgilere göre, “Ruhsat sahasında yapılan araştırmalar sonucunda mevcut mümkün rezerv 1 milyon 500 bin ton olarak saptanmıştır.” denildi.

“Söz konusu ruhsat orman arazisidir” denilen proje dosyasında “Ruhsat sahasında mevcut yollar kullanılacak olup gerekli olması halinde ilgili kurumlardan izin alınarak yeni yollar açılacaktır. Faaliyet sırasında çalışacak personelin tüm ihtiyaçları faaliyet alanına kurulacak olan şantiye binasından karşılanacaktır. Ancak ocağın faaliyeti ve ocaktan çıkan malzemenin nakli sürecinde çevresinde ve yol güzergahında yer alan tarımsal faaliyetlere zarar verilmemesi için gerekli her türlü tedbirin alınması, gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

‘DEPREM TEHDİDİ VAR’

İlgili proje dosyasında, alınan depremselliği ile ilgili olarak ise, “Proje alanı 18 Nisan 1996 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Türkiye Deprem Haritası” verilerine göre 1. derece deprem alanı içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanı 1. derece deprem bölgesi içerisinde olması nedeniyle deprem tehdidi altındadır” denildi.

www.evrensel.net