DİSK Başkanlar Kurulu: Emeğin haklarını savunmak barışı savunmakla mümkün

DİSK Başkanlar Kurulu: Emeğin haklarını savunmak barışı savunmakla mümkün

25-26 Ocak 2016 tarihinde Bolu’da toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun ardından sonuç bildirgesi açıklandı. 10 Ekim Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliamın ardından yapılan ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, katliamın tüm sorumluları cezalandırılana kadar davanın takipçisi olacağını bildirdi. 7 Haziran seçimlerinin ardından baskı, şiddet, arka arkaya gelen katliamlar, kan ve barut kokusuyla hatırlanacak olağanüstü bir döneme girildiği belirtilen bildirgede, “Sermayeye karşı emeği, savaşa karşı barışı ve kardeşliği, ölüme karşı yaşamı, yağmaya karşı doğayı, baskılara karşı demokrasiyi, toplumu paramparça bölerek yönetme gayretlerine karşı bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, tarihsel bir görevdir” denildi.

Demokrasi ve sınıf mücadelesinin ayrılmaz bütün olduğuna dikkat çekilen bildirgede şöyle denildi: “Bu ortamda emeğin haklarını savunmak, her türlü baskıya ve şiddete boyun eğmeyerek, işçileri etnik-mezhepsel eksende bölme girişimlerini boşa çıkararak, barışı ve demokrasiyi savunmakla mümkündür. Ülkemizdeki çatışma ortamı, işçilerin birliğini tehdit etmekte ve taleplerini baskı altına almak için kullanılmaktadır. Gerçek bir barış, hakları için omuz omuza mücadele eden işçilerin kardeşliğinin büyümesiyle kazanılabilir. Demokrasi mücadelesi, sessizce köleliğe boyun eğmesi istenen işçilerin, hakları için ayağa kalkmasıyla güç kazanır.” Akademisyen ve gazeteciler üzerindeki baskıya da dikkat çekilen bildirgede, DİSK’in düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünü kayıtsız, şartsız savunduğuna vurgu yapıldı.

35 yıldır hiçbir çözüm getirmediği görülen şiddetle, savaşla sorun çözme akıl dışılığı karşısında sorunların demokratik kanallarda diyalogla, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilerek çözülmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, yurtta ve dünyada barış ve kardeşlik talebi dile getirildi.

Kıdem tazminatının yok edilmesine karşı üretimden gelen güç dahil her türlü etkili eylemle direnileceği kaydedilen bildirgede, “Ayrımsız, kayıtsız, şartsız tüm işçilere kadro” talebiyle mücadelenin süreceği ifade edildi. Bildirgede sendikal barajların kaldırılması talebi de dile getirildi. Göçmen işçilerin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğu kaydedilen bildirgede, işçilerin en ucuz ve güvencesiz işgücü olarak sömürülmesine karşı mücadele edebilmesi için adımların atılacağı vurgulandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Şubat 2016 19:34
www.evrensel.net
ETİKETLER DİSK