Garabet yönetmelik değişikliği yargıda

Garabet yönetmelik değişikliği yargıda

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığının ‘garabet’ olarak tanımladığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmeleri yönetmeliğindeki değişikliği yargıya taşıdıklarını açıkladı.

İsmail Koncuk, 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 06.10.2015 tarihinde yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 6, 24. ve 26. maddelerinde yapılan değişikliği hatırlattı.

Koncuk yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “06.10.2015 tarihli yönetmelikte müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde yazılı sınav şartı aranmakta iken, hale bu görevleri yapmakta olan kişilerin görev süresinin uzatılması için yazılı sınav sıvan şartının kaldırılmış olmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak, 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 2. maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 24. maddesine eklenen 5. Fıkranın ve aynı yönetmeliğin 26. maddesinin değiştirilen 3. Fıkrasının iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktayız” (Ankara/CİHAN)

www.evrensel.net