TTB: Aile Sağlığı Merkezleri karakol  yapılmak isteniyor

TTB: Aile Sağlığı Merkezleri karakol yapılmak isteniyor

Türk Tabipleri Birliği, bölge illerinde devam eden çatışmalı ortam ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara ve sağlık merkezlerinin durumuna ilişkin hazırladıkları raporu, İstanbul Tabip Odası’nda düzenledikleri basın toplantısı ile açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Bağlar 2 ve 3 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nin (ASM) Karakola dönüştüreceği bilgisi üzerine bölgedeki çeşitli ASM’lere giderek sağlık çalışanlarıyla, resmi kurum temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda rapor hazırladı.

Raporda, Bağlar’da bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin karakola dönüştürülmesi için polis tarafından keşif yapıldığı belirtildi.

Heyette TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal ve Dr. Şeyhmus Gökalp, Aile Hekimliği Kolu üyeleri Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Celal Can Polat, Dr.Selahattin Oğuz ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay yer aldı.

Diyarbakır’a giden heyet adına raporu, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Evren Süvari açıkladı. Süvari, Sur’da süren sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin sağlık hizmeti aldığı 4, 9 ve 12 no’lu ASM’leri ile bir Toplum Sağlığı Merkezinin 45 gündür kapalı olduğunu belirtti. Raporda, Sur’da bulunan İskenderpaşa ve Alipaşa ASM’lerinin de aynı nedenlerden dolayı zaman zaman hizmet veremediğine de dikkat çekildi. Süvari, bu ASM’lere güvenlik kaygısı ile gidemediklerini belirtti. Süvari, “Diyarbakır Vali yardımcısı Taner Bircan ile yaptığımız görüşmede Bağlar 2-3 No’lu ASM binasının boşaltılmasına ilişkin resmi bir kararın alınmadığını, böyle bir karar olsa bile daha iyi koşullarda yeni bir ASM binası temin edilmeden bu binanın boşaltılmayacağını bildirdi” diye konuştu. Süvari, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Dr. Fatih M. Aslan’la Aile Sağlık Merkezi binalarının karakola dönüştürülmek üzere boşaltılmak istenmesini, kapalı olan ASM’lerin durumunu, sağlık çalışanlarının can güvenliğini ve içinde bulundukları ağır çalışma koşulları, halkın sağlık hizmeti alma hakkının engellenmesi gibi konuları görüştüklerini söyledi. Raporda sağlıkçıların, can güvenlikleri sağlanmadan  çalıştıkları da vurgulandı.

‘CİZRE’DE YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLİYOR’

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel: Çatışma ortamı, sağlık hizmeti verilen kurumları da çatışmanın içine çekiyor. Buralarda karargahlar kurulabiliyor, sağlık ihtiyacı olanların bu merkezlere ulaşması engelleniyor ya da ulaşması için şartlar öne sürülüyor. TTB  olarak bu bölgeleri defalarca kez ziyarette bulunduk. Sağlık  açısından ortamı değerlendirdik, bunları rapora yansıttık. Sağlık çalışanları ciddi bir tehdit  altında. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunarken öldürülebildiğini gördük. Temel sağlık hizmetlerinin verilmediğini, yaşam hakkının ihlal edildiğini gördük. Uluslararası sözleşmeler şunu söyler: Bu tür şiddet ortamlarında sağlık hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için koşullar oluşturulmalıdır. Ancak Cizre’de günlerdir, bodrum katında yaralılar sağlık kurumlarına ulaştırılmayı bekliyor, dünyanın gözü önünde bu sağlanamıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net