Büyük sanayide yabancı hakimiyeti

Büyük sanayide yabancı hakimiyeti

Sanayinin kâr oranı yüksek dallarında yabancı sermayenin hakimiyeti giderek artıyor. En büyük 500 firmanın 126 yabancı sermayeli şirketinin satışları, brüt katma değerde, ihracatta payları yüzde 40’ları buluyor.

Fiyatların en hızlı arttığı gıda sanayinde yabancılar hızla hakimiyet kuruyor. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, kimya sektörlerinde de yabancı firma egemenliği artıyor. 

YILLIK 37 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin on dördüncüsünü sanayide yabancı firma egemenliği konusuna ayırdı. Merkez Bankası, Hazine ve İSO verileri kullanılarak yapılan araştırmada yabancı sermaye dağılımı şöyle özetlendi: 

* Türkiye ekonomisine, 2002 öncesi yılda 2.5 milyar dolar olarak hesaplanan kaynak girişi 2002–2015 döneminde yıllık 37 milyar doları buldu. 

* Bu dönemdeki yabancı kaynak girişinin ancak dörtte biri doğrudan yabancı yatırım biçiminde, kalan dörtte üçü de borsaya yatırım ve kredi-mevduat biçimlerinde gerçekleşti. 

* 2002–2015 döneminde gerçekleşen 130 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişinin imalat sanayi yüzde 23’ünü, madencilik ve enerji ise yüzde 13’ünü aldı. Böylece geniş anlamda sanayi, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 38’ini alırken kalan yüzde 62 hizmetler sektörüne yöneldi. 
(İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net