Sağlık meslek örgütleri: İktidar grev ve protesto hakkımıza saldırıyor

Sağlık meslek örgütleri: İktidar grev ve protesto hakkımıza saldırıyor

Sağlık meslek örgütleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği önünde yaptığı açıklamayla görevinden uzaklaştırılmak istenen sağlık emekçilerine sahip çıktı.

Ağrı’da Suruç Katliamı’nı protesto eden 8 emekçi ile yine sağlık emekçilerinin güvencesiz çalıştırılmasına karşı greve çıkan 3 emekçi hakkında TKHB tarafından soruşturma başlatılmasını  eleştiren sağlıkçılar, “Siyasi iktidar, temel haklarımız olan grev ve protesto hakkımıza saldırmaktadır. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Haklarında memuriyetten men edilme istemiyle açılan soruşturma kapsamında bugün Türkiye Kamu Hastaneli Birliği Yüksek Disiplin Kuruluna ifade veren Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 3 sağlık emekçisini  meslek örgütleri yalnız bırakmadı.

TKHB önünde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Psikiyatri Derneği (TPD),  meslektaşlarının yanlarında olduğunu söyledi. Açıklamaya HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da katıldı. 

Burada konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, haklarında soruşturma açılan  sağlık emekçilerinin yaşam hakkını, barışı, herkes için insan onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşullarını istedikleri için soruşturmaya maruz kaldıklarını söyledi. Emekçilerin hak arama mücadelesi yürüttüklerini belirten Erden, “Protesto hakkı ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Arkadaşlarımızın memuriyetten men istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri, akıl ve yasalarla bağdaşmayan siyasi ve baskıcı bir tutumdur. Katliamların failleri cezasız kalırken katliamları protesto edenler cezalandırılmak istenmektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net