Sağlıkçılar barış için beyaz nöbette

Sağlıkçılar barış için beyaz nöbette

Sağlık çalışanları Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasağı ve yarattığı sağlık hakkı ihlallerine dikkat çekerek barış taleplerini dillendirmek için İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve DİSK Dev Sağlık İş’in çağrısıyla başlattıkları beyaz önlük eylemine, üçüncü gününde İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde yapılan forumla devam etti. 

İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde yaklaşık 1 saat süren forum, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Hastanesi, Okmeydanı Hastanesi ve Bakırköy Hastanesinden gelen sağlık emekçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bölgede çalışan sağlık emekçilerinin can güvenliği sorununa ve yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için hafta başından bu yana süren beyaz önlük nöbetinde, kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini söylendi. 

‘BARIŞ GELENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM’

Suruç Katliamı’nda hayatını kaybeden Çağdaş Aydın’ın babası Fethi Aydın ve annesi Saniye Aydın da sağlık emekçilerinin barış nöbetine destek verdi. 

SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, katılığı televizyon programında “Çocuklar öldürülmesin’ dediği için hedef gösterilen Ayşe Öğretmen’in lincine neden olan sözlerini okuyarak “Ayşe Öğretmen olarak buradayız” dedi. Kavak, “Barış isteyen akademisyenler de Ayşe Öğretmen de biziz. Bu ülkeye barış gelene kadar mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Sağlık emekçilerinin barış nöbetine destek için gelen Çocuklar için Barış Hemen Şimdi Platformundan Zale Akıt, çocukların yaşam hakkına ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına sahip çıkılması çağrısı yaptı. Akıt, 58 gündür süresiz devam eden sokağa çıkma yasaklarının bölgede yaşayan 1 milyon 300 bin kişinin ve yaklaşık 500 bin çocuğun en temel yaşam ve sağlık haklarının ihlal edildiğini söyledi. Akıt, “Devletin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşam alanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesini, çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması için her türlü tedbirin alınmasını” talep etti.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Doktor Sadık Çayan, “Dün İstanbul’un göbeğinde bomba patladı, akademisyenler tehdit edildi, saldırıyı gerçekleştirenin Suriyeli kökenli olduğu söylenerek mülteciler hedef gösterildi, çocuklar, sağlıkçılar ölüyor, savaş devam ediyor. Ama televizyonlarda bunlar görmezden geliniyor. Televizyonlarda herkes çok mutlu. Esra Erol evlendiriyor, Beyaz çocuklar ölmesin diyemiyor. Devlet ve AKP vicdanları köreltecek katliam ve imha politikası gütmekte. Vicdanı olan herkese hitap edip bu eylemleri sürdürürsek savaşı durdurabiliriz. Vazgeçmeyelim” diye konuştu.

SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol ise şöyle konuştu, “Bugün yasaklanmak istenen barış kelimesini haykırmak için buradayız. Bugün bu halde olmamızın sebebi ise 13 yıldır süren istikrar. Buraya gelen kişiler barışı haykırmaya devam edecek, bir kişi bile kalsak barış demeye devam edeceğiz.” Sağlık emekçileri, kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar nöbetlerine devam edeceklerini söyleyerek forumu sonlandırdı. (İstanbul/EVRENSEL) 

 

www.evrensel.net