Danıştay'dan ÇED yönetmeliğinde kısmi yürütmeyi durdurma

Danıştay'dan ÇED yönetmeliğinde kısmi yürütmeyi durdurma

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), 24 Kasım 2014 tarihli ÇED Yönetmeliği'nin iptali için açılan davada Danıştay 14. Dairesi'nin kısmen yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu. Verilen karara göre artık ÇED firmaları kendi hazırladıkları raporlar üzerinden izleme ve kontrol yapamayacak. Ayrıca firmalara, ÇED raporundaki taahhütlere uygun hareket etmediği durumda sınırsız süre tanınmasın önünü açan hükmün de yürütmesi durduruldu. 

Sözkonusu yönetmelik hakkında ÇMO, TMMOB ve çeşitli örgütler iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay'a başvurmuşlardı. Dava devam ederken Danıştay 14. Dairesi yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

ÇMO'dan yapılan açıklamaya göre Danıştay'ın kararları şu yönde:

* ÇED raporunu hazırlayan firmaların kendi raporları üzerinden yapılan izleme ve kontrol faaliyetinin kendi kendini denetlemesi anlamına gelen maddenin yürütmesi durduruldu.

* ÇED sürecindeki halkın bilgilendirmesi konusunda  ilan ve duyuruların yapılmasının öngörüldüğü "anons" ve "askıda ilan" kavramlarının yer aldığın maddenin ilgili fıkrası, bu kavramların tanımı, süresi ve yeri yapılmadığı gerekçesiyle yürütmesi durduruldu. Bu nedenle Bakanlığın yeni yapacağı düzenlemede, halka yapılan duyuruların nasıl ve nerede olacağını detaylı olarak belirtmesi gerekiyor.

* ÇED raporundaki taahhütlere uygun hareket edilmemesi durumunda firmalara 90 gün süre tanınma sınırı kaldırılan ve sınırsız süre tanınması ihtimali oluşturan ilgili hükmün de yürütmesi durduruldu.

*  “İstisnai durum” adı altında mülki idareyi ÇED uygulanacak projelerin kapasite arttırımı gibi konularda tek yetkili kılan düzenlemeye de Danıştay “dur” dedi.

'FIRSAT OLABİLİR'

Kararı değerlendiren ÇMO Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, “Birçok davayı kazanmamıza rağmen uygulamada bu kazanımların yansımasını göremiyoruz. Bakanlık sadece çevre sorunlarını kronikleştirmekle kalmıyor aynı zamanda yatırımcıları ve çevre sektörünü de mağdur ediyor. Belirsizlikleri arttırıyor. Bakanlık biran önce bizler de dahil bütün paydaşları biraraya getirerek çağdaş, çevreyi koruyan, katılımcı ve uluslararası kriterlere uygun bir ÇED mevzuatını hayata geçirmelidir. Dava kararları önemli birer fırsattır. Bu fırsat artık değerlendirilmeli” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net