'Evde bakım ücreti emek sömürüsünün aracı haline geldi'

'Evde bakım ücreti emek sömürüsünün aracı haline geldi'

Sağlık meslek örgütleri, devletin sunduğu evde bakım hizmetlerinin altyapı ve personel yetersizliği nedeniyle hem vatandaş hem de sağlıkçılar için sorun yarattığına dikkat çekti. Sağlıkçılar, evde bakım ücretinin yaşlı ve engelli bakımının kadınların sırtına yüklenmesinin ve kadın emeği sömürüsünün bir aracı haline geldiğini belirttiler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin de aralarında bulunduğu sağlık örgütleri, evde bakım hizmetlerine dair hazırladıkları raporu TTB Merkez Binası'nda gerçekleşen toplantıyla basına sundu.

Rapora ilişkin bilgi veren Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, yaşlı nüfusu 7 milyona yaklaşan Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin devlet adına il sağlık müdürlükleri, hastaneler ve aile hekimleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Evde bakım hizmetinin düzenli ve sistemli olmadığını belirten Aslan, hizmet sunan emekçilerin kurum içi iş yükü nedeniyle bakım hizmetinin verimsiz olduğuna vurgu yaptı. Evde bakım hizmetinin, evde tedavi gibi algılandığını belirten Aslan, sağlık ekiplerinin evlere gittiğini, bakımın yapıldığını fakat uygun donanım taşınamadığı için hastaların tedavisinin yarım kaldığını anlattı.

En az yüzde 60 özürlülük oranına sahip hastalara bakan kişiye verilen evde bakım ücretini de değerlendiren Aslan, bu bakım hizmetinin genellikle kadınlar tarafından yapılmasına rağmen paranın hizmeti sunan kadının eline geçmediğini ifade etti.  Aslan, “Bu durum kadın emek sömürüsünün aracı haline geldi” dedi.

SES Eş Genel Bakanı  İbrahim Kara, hem Sağlık Bakanlığı hem de  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu alandaki uygulamalarında amacın halkın sağlığını değil siyasi rant olduğunu söyledi.  (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER SESTTBevde bakım