Fotoğraf: Evrensel

Gökyüzünü bizden alamazlar

Mustafa KOCAKAYA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

“İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler… Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde, fazla şey yapabilmektir.”
Bu sözler Türkiye’de devrim ateşini yakmış 24 yaşındaki Deniz Gezmiş’in son mektubundan gelecek nesillere bırakılan mirastı. Denizleri katlederek mücadeleyi sindirebileceğini düşünen zihniyet binlerce Deniz’in doğacağından habersizdi. Denizler bugün bir çok gencin dayanağı, mücadelesinin devamı oldu. Elif de mücadelesinin önüne Denizleri katmıştı. Uzun yaşamanın değil yaşadığı sürede geride kalıcı bi şeyler bırakmanın hayalini kurmuştu kafasında. İdeallerini bunun temellerine dayandırmıştı. Düzen böyleyken hayatın akışına müdahale etmeden yapamazdı. 20 yıllık kısa yaşamı boyunca haksız gördüğü her olaya müdahale etmekten geri durmadı. Ankara’daki Emek Barış ve Demokrasi Mitingi’ne seyirci kalamazdı. Binlerce kişinin toplandığı, barışın kıvılcımlarını oluşturacak bir mitingin küçük bir parçası olmak amacıyla çıktı yola. Ama savaş politikları 10 Ekim’de Ankara’da yüzünü gösterdi. Halkların barış adına birleştirdiği elleri ayırmak adına tarihte emsali görülmemiş  bir katliamın altına imza attılar. Sınıfsız ve sömürüsüz  bir dünya isteyen gençleri tek tek öldürmekten bıkmış olacaklar ki kitleyi imha etmeye varacak cesareti buldular kendilerinde. Dahası  Türkiye siyasetine kara bir leke olarak kazınan katliamın acı bilançosu gülerek açıklandı devlet büyükleri tarafından. Gülerek katlettikleri gençlerle tarihten beri süre gelen mücadeleyi bastıracaklarını düşünüyorlardı herhalde.
Gençlerin ölümle susturulduğu silah seslerinin yükseldiği bir ülkede zulme karşı direnişin sönümlenmesini beklemek akla mantığa sığan cinsten değildir. Çocuğunu genç yaşta toprağa veren annelerin ağıtları, insani duygularını kaybetmemiş kişilerin vicdanında yankılandıkça mücadelenin en ön saflarında yeni Elifler, Şebnemler, Ali Denizler yerini alacaktır. Elif beni Emek Gençliğine örgütleyen kişiydi, sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünyanın işçi sınıfının kuracağı iktidarda olduğunu biliyordu. Evet Elif’i aldılar daha 20’sinde ama mücadelesi devam edecek, mücadelesini onun yoldaşları olarak biz devam ettireceğiz. Evet, bizi öldürebilirler yarın. Ama alamazlar bizden ne bu gülümseyişi, ne de gözyüzünü bizden alamazlar.

www.evrensel.net