Kentlerin idam fermanı

Kentlerin idam fermanı

TMMOB AKP Hükümeti tarafından İzmir’in “Kentsel dönüşümde pilot il” seçilmesi ile ilgili yaptığı basın toplantısında AKP’nin hazırladığı Kentsel Dönüşüm Yasasının bu ilkelerden hiçbiri ile uyuşmadığına dikkat çekti.Ziraat Mühendisleri Odası Lokalinde gerçekleştirilen bası

Ziraat Mühendisleri Odası Lokalinde gerçekleştirilen basın toplantısına TMMOB’ye bağlı çeşitli oda temsilcileri katıldılar. Basın toplantısında konuşan TMMOB İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi odağında insan olan, doğaya saygılı, halkın karar süreçlerine katıldığı, insanları yerinden etmeyen, kent planlarına uyumlu, kültürel ve tarihsel mirası geleceğe taşıyan kent yenileme ve sağlıklaştırma projelerini desteklediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik bakanının İzmir üzerinde yaptığı helikopter gezisi sonucu 25 alanın kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlendiğini hatırlatan Çiftçi, “kentsel dönüşüm uygulamalarının, fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan belirtilen amaçlarını bütünsel olarak gerçekleştirebilmesi, sürece katılacak tüm aktörlerin yer aldığı bir örgütlenme ve finansmanla olur” diye konuştu. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal, AKP’nin çıkarma hazırlıkları yaptığı kentsel dönüşümle ilgili yasal düzenlemenin TMMOB’nin ortaya koyduğu ilkelerin hiç biri ile uyuşmadığına dikkat çekerek, “Bu yasa 13 tane yasal düzenlemeyi de bir kenara atıyor. Bu haliyle kentlerin idam fermanından başka bir şey değil” diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ayhan Emekli de İzmir’deki ve Türkiye’deki mevcut yapı stoku ile ilgili yeterli verilerin olmadığına dikkat çekerek, bu veriler olmadan geleceğe dönük planlamaların yapılamayacağını belirtti. Basın toplantısında ayrıca İzmir’le ilgili Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı kentsel dönüşüm projelerine Ankara’dan bir türlü onay verilmemesi eleştirilerek, bunun AKP’nin İzmir’e dönük bir planının sonucu olabileceği dile getirildi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net