‘Gerçek bir yargılama istiyoruz’

‘Gerçek bir yargılama istiyoruz’

12 Eylül'ün gerçekten yargılanması için adliye önüne gelen emek örgütü yöneticileri, bilim insanları, edebiyatçılar ve darbede yakınlarını kaybedenler 12 Eylül'ün bütün kurumları, destekçileri ve iş birlikçileriyle yargılanması gerektiğini dile getirdi.YARGI MERCİİNDE HALK O

YARGI MERCİİNDE HALK OLMALIYDI

Sibel Özbudun (Akademisyen): Burada fotoğrafı taşınan genç ölülerimize bakın. Onlar yaşlanmadılar.  Buradaki problem iki “molozu” yargılamak değil. Elbette Evren’in yargılanıyor olması, belirli bir yere kadar içimi serinletiyor. Ama bu böyle olmamalı. Yıllardır söylediğimizi kendimiz yapmalıydık. Yani darbeciler halka hesap vermeliydi, orada yargıç merciinde bizler olmalıydık, darbenin acısını bizler çektik. Ben bu yargılamadan umutlu değilim. Sadece ve sadece o acıyı hatırlatmak ve haykırmak için buradayım”.

MAĞDUR DEĞİL MUHATABIZ

Temel Demirer (Yazar): “Sabahın sahibi var sorarlar bir gün sorarlar” diyoruz. Bu sabahın sorgusu değil, bu egemenlerin manipülasyonu. İki general artığıyla eğer 12 Eylül sorgulanacaksa, 12 Eylül hiç yargılanmasın. Bu bir kazanımdır bunu küçümsemiyorum ama reformist bir kazanımdır. Biz 12 Eylülün ‘mağdurları’ değil, ‘muhataplarıyız’. 12 Eylülü biz muhataplar yargılayacak.”

AKP KENDİNİ AKLIYOR

Elif Torun Öneren: “Kardeşimi (Sabit Torun) 12 Eylül faşist zulmü aldı. 12 Eylül cuntacılarının yargılanması kardeşimi geri getirmeyecek. İki kişinin yargılanmasıyla bu iş asla çözülmez, kardeşlerimizin kanı yerde duruyor hâlâ, gencecik insanları katlettiler, zulüm ettiler, çocuklarımız dayısız, babasız kaldı. Bunların hesabı göstermelik olarak AKP tarafından soruluyor güya. Sorulacağına da inanmıyorum. Bunun yanında işkenceci polisler, cinayet işleyenler var, bunların hesap vermesi gerekiyor. Burayı ilk adım olarak görüyorum, yine de göstermelik olduğu için çok da umutlu değilim. Burada AKP kendini aklıyor. Bu bir kandırmaca. 12 Eylüle gelinmesinde AKP’nin de parmağı var. Ben hâlâ 35 yılın sendromunu yaşıyorum, benim gibi birçok insan var bu durumda, kardeşim benim sadece kardeşim değil, yoldaşım her şeyimdi”.

CUNTA DESTEKÇİSİ İŞ ADAMLARI DA YARGILANMALI

Adnan Serdaroğlu (DİSK Genel Sekreteri) : İçeride bir tiyatro oynanıyor. Bir zamanlar turşu yapmak mı zor, darbe mi denirdi. Darbenin daha kolay olduğu görüldü. Şimdi darbe yapan bu turşuluklar için dava açıldı. “Şimdi gülme sırası bizde diyen” işveren sendikası temsilcileri bu davada yok. Asıl yargılanması gerekenler askeri cuntaya destek veren işveren örgütleridir, onların işkencecileridir. Ama bugün 95 yaşına gelenler yargılanıyor. Bugün de sivil bir dikta vardır. Onların besledikleri onları yargılayamaz. Onları ancak bizler yargılayabiliriz. (Ankara/EVRENSEL)


İÇERİDE GÖRÜLEN DAVA GÖSTERMELİK

Ruşen Sümbül (Devrimci 78’liler Federasyonu Kurucu Başkanı) : “Şimdi ‘ayniyle vaki’ denilen bir şey var. Bu olayı biz 12 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, özellikle Devrimci 78 Federasyonunun sürece aktif bir özne olarak katılmasıyla beraber darbecilerin bu ülkede yargılanabileceğini gündeme getirdik. Bugün yaptıklarımız yapacaklarımızın da belirleyicisi olacak. Burada görülen dava aslında sokakta görülüyor, meydanda görülüyor. Şu an da,  içerde görülen davanın, göstermelik bir dava olmasını önleyebilmek ancak bizim yapacaklarımızla ölçülü. Yani, Burada görüldüğü gibi, sokağın, meydanın ve kaybettiğimiz kardeşlerimizin sesi olmakla mümkün olabilecek. Bu yönüyle bu davayı önemsiyoruz, davanın kof bir dava olmasını önlemek de, bizim sürece aktif bir özne olarak katılmamızla mümkün olacak ve biz bunu sokaklarda, meydanlarda var olarak yapacağız”.

www.evrensel.net