Her 100 kişiden 10’una mobbing

Her 100 kişiden 10’una mobbing

TÜRKİYE Mobbing Araştırması’na göre, çalışanların yüzde 10’u kendisinin, yüzde 6’sı ise bir yakınının mobbing ile karşılaştığını belirtti.Türkiye genelinde 12 ilde 316 kişiyle, anket çalışması şeklinde yapılan ve ERA Research & Consultancy ve Futurebright Araştırma ortaklığıyla gerçekleştirilen

TÜRKİYE Mobbing Araştırması’na göre, çalışanların yüzde 10’u kendisinin, yüzde 6’sı ise bir yakınının mobbing ile karşılaştığını belirtti.
Türkiye genelinde 12 ilde 316 kişiyle, anket çalışması şeklinde yapılan ve ERA Research & Consultancy ve Futurebright Araştırma ortaklığıyla gerçekleştirilen “Türkiye Mobbing Araştırması”na göre, en sık yaşanan mobbing türlerinin, yıldırma, yıpratma, kapasitenin üzerinde iş yüklemek, alay etmek, küçük düşürmek ve hakaret olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, mobbingin işyerlerinde gücü elinde bulunduran kişi ya da kişiler tarafından görece zayıf olanı yıldırma ve bezdirmeye yönelik tekrar eden psikolojik baskı, duygusal taciz ve bir tür manevi şiddet olarak algılandığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya göre, “psikolojik bir oyun” olarak tanımlanan mobbing, kişinin kişiliğini hedef alan, kimliğini ve öz güvenini zayıflatan, kişiyi kendi yetersizliğine, değersizliğine inandırarak, kendi inisiyatifiyle etkisiz hale gelmesini, çekilmesini, pes etmesini sağlamayı hedefleyen bir süreç olarak tanımlanıyor.
Avukatların mobbing durumunun kişinin ancak işten çıkarılması durumunda yargı sürecine taşıdığına dikkat çekilen araştırmada, esas farkındalığın genelde bu noktada yaşandığına dikkat çekiliyor. Yine mobbing kavramının henüz sözcük olarak yasaya girmemesinin avukatlar tarafından bahse konu teşkil ettiğine değinilen araştırmada, “Genellikle yürütülen davalar bire bir mobbing davaları olmaktan ziyade, işe iade davalarının bir parçası olarak yürütülmektedir. Bu noktada avukatlar temel iş kanununun çerçevesince somut verinin olduğu tüm durumlarda davaların çalışan lehine sonuçlandırıldığına dikkat çekmekte, mobbing çerçevesinin net olmamasının işveren aleyhine istismara açık durumlar teşkil ettiğine değinmektedir” denildi. (ANKARA)

www.evrensel.net