28 Ekim 2015 18:14

Karasu'yu vuran sanayi projesi

Paylaş

Emre PEKŞEN
Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Köyü'nde kurulacak olan otomotiv fabrikası hakkında bölge halkını da bilgilendirmek amacıyla 27 Ekim günü gerçekleştirilen toplantıya ; TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük, BMC firması koordinatörü Sadık Yamaç, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve köy halkı katıldı. Yapılan toplantıda İhsaniye Köyü'nde kurulması planlanan otomotiv fabrikası tartışıldı. Ara ara gerginlik yaşanan toplantıda BMC genel koordinatörü Yamaç'ın sözleri toplantının tartışma odağı oldu.

İHSANİYE KÖYÜNDE BİTMEYEN RANT SÜRECİ

Sakarya ili, Karasu ilçesi, İhsaniye Köyü, Osman Köyü, Okçu, Kocaeğreltilik ve Köyaltı mevkilerinde 222,28 hektar büyüklüğündeki alan Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Küçük, "27.10.15 tarihinde yapılacak olan ÇED toplantısının hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. 

TMMOB Raporu şu şekilde:

'ÇED toplantısına konu edilen bölge önce, 15.12.1998 tarih ve 23554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İpek Yolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin yer ve sınırlarının belirlenmesi ve kurulup işletilmesine dair karar ile Serbest Bölge ilan edilmişti. Serbest Bölge ilanına ilişkin "9.12.1998 tarih ve 98/12125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" iptal davasına konu edilmiş ve bu karar, Danıştay Onuncu ve Altıncı Daireleri Müşterek Heyeti'nin 5.7.2015 günlü, E:1999/474. K:2005/3949 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15.6.2006 tarih Esas No:2005/3396, Karar No: 2006/739 kararıyla da onanmıştır.
Yargı kararıyla iptal edilen 100.000 dönüm büyüklüğündeki "Serbest Bölge Alanı" içinde kalan 4000 dönümlük alan , Serbest Bölge Alanı olarak daraltılıp Bakanlar Kurulu'nun 2007/12340 sayılı kararıyla "Sakarya İpek Yolu Serbest Bölgesi'nin" yer ve sınırlarının belirlenmesi ve kurulup işletilmesine dair kararla yeniden serbest bölge ilan edilmiştir. Bu karara karşı da birliğimizce iptal davası açılmış ve Danıştay 10. Dairesi 03.11.2009 tarih ve 2007/6032 Esas, 2009/9351 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu iki yargı kararına karşın, idare bu bölgeyi gözden çıkarmış olmalı ki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına dayanarak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile sanayi bölgesinin tüm çeşitlerini tesis edecek kararlar almıştır. 

ÇED toplantısı yapılan alan, daha önce iki kez dava konusu edilmiş ve danıştay tarafından Serbest Bölge kararı iptal edilmiştir. Bugün bu alanda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açaçak işlem ve eylemlere zemin oluşturulmaktadır. ÇED kararı sonrası yapılacak işlem ve eylemler nedeniyle doğaya verilecek zararların geri dönüşü zor olacak ya da olanaksız olabilecektir. Aynı zamanda, yine yukarıda belirtilen Endüstri Bölgesi ve 1/100.000, 1/25.000 plan ve kararlara karşı davalar açtığımız da ortada iken, açılan davaların sonucu beklenmeden ÇED toplantılarının yapılması hukuka aykırılık oluşturacaktır.' şeklinde itiraz dilekçesi Sakarya Valiliği Çevre İl Müdürlüğüne verildi. 

FİRMA KOORDİNATÖRÜNDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Firma koordinatörü,  Bayındırlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Sadık Yamaç, "Buraya bu türde bir yatırım yapılması Karasu'nun ve Türkiye'nin kalkınması demek. Fabrikamız eğer açılırsa en az 1000 Karasu vatandaşına istihdam sağlayacak. Üretilecek olan araçlar 'TOMA, Akrep, Kirpi' milli araçlar olacak ve ihraç edilecek. Yarın savaş yapacağız bu bize lazım." diye konuştu. Yaptığı bu ilginç açıklama önümüzdeki süreçte de halka yapılan baskının devam edeceği sinyallerini verdi. 

BELEDİYE BAŞKANI: 'KARASU HALKI ÇALIŞMIYOR'

Toplantı esnasında bir vatandaşın 'fabrika açılırsa Karasu'dan kaç işçi çalıştırılacak?' sorusuna Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu; önceki yıllarda açılan metal kolundaki fabrikada Karasu'dan kimsenin çalışmamasına atıfta bulunup, ''açılan fabrikada hanginiz çalıştınız ki?'' diyerek halkı çalışmamakla suçladı. İspiroğlu diğer taraftan yapılacak olan fabrikanın çevreye hiçbir zararı olmadığını savundu.

KARASU HALKINDAN ÇARPICI İDDİA

ÇED toplantısında söz alan vatandaş , "Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yakınlarına 7000 dönüm araziyi peşkeş çekti. Bunları neden söylemiyorsunuz?" dedi. Soruya herhangi bir açıklama getirilmedi.

KÜÇÜK'TEN UYARI

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük , "1998 senesinden bugüne aynı bölge için açtığımız 3. ve 4. davamız devam ediyor. Sahili kapatmak her şeyden önce anayasaya aykırı. İhsaniye sahilindeki kumulların dünyada eşi benzeri yok. Doğanın katledilmesine izin vermeyeceğiz ve önceki davalarda da olduğu gibi nu işin takipçisi olacağız"dedi.

ÖNCEKİ HABER

Külkedisi anlatıları

SONRAKİ HABER

Erdoğan Azerbaycan'da konuştu: Operasyonlara devam edeceğiz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa