Çalışma bölge müdürlüğüne açık ihbar

Çalışma bölge müdürlüğüne açık ihbar

Özkanlar Demir Çelik Fabrikası’nda çalışanların ücretlerinin bir kısmının banka hesabına yatırılması mesai ve diğer işçilik alacaklarının elden ödenmesi sorun oluşturmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünün teftişleri sonucu ücretlerin tümün&uum

Özkanlar Demir Çelik İşçisi

Özkanlar Demir Çelik Fabrikası’nda çalışanların ücretlerinin bir kısmının banka hesabına yatırılması mesai ve diğer işçilik alacaklarının elden ödenmesi sorun oluşturmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünün teftişleri sonucu ücretlerin tümünün banka hesaplarına yatırılması sağlanmıştı. Özkanlar Demir Çelik Fabrikası 4857 sayılı İş Kanunu esaslarına göre alt işveren ilişkisi kurduğu taşeron firmalardan da sorumlu durumundadır. Fabrikada çalışan taşeron işçilerinin maaş ödemeleri elden yapılmakta, ücretler daha yüksek olmasına rağmen asgari ücret üzerinden gösterilmekte, ayrıca mesai uygulamaları alt işverenlerde dikkate alınmamaktadır. Yıl içerisinde, çalışanlar bir yılını doldurmadan girdi çıktı yapmakta, çalışan kişilerin telafisi mümkün olmayan hak kayıpları ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadırlar.
Bu konuların bir an önce düzeltilmesi ve geçmişe yönelik hakların alacaklı kişiye iade edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığının ihbar hattına isimsiz ihbarlar yapılmış olup bu konunun Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından ciddiyetle araştırılması gerekmektedir.

*İzmir

www.evrensel.net