Saldırılara yanıt vermek, birliği sağlamak için

Saldırılara yanıt vermek, birliği sağlamak için

Gebze’de değişik konfederasyonlardan, değişik sendikalardan işçiler 5 Nisan Perşembe Günü bir araya gelerek taleplerini ve bu talepleri gerçekleştirmek için nasıl mücadele vereceklerini tartışacak. Dilek Düğün Salonu’nda saat 17.00’da başlayacak olan kurultayda kürsü işçilerin olacak. HDK İstanbul Ba

Muhammet Uludağ

SALDIRILAR ARTIYOR

Kurultay Yürütmesi’nde yer alan Petrol-İş Enplast İşyeri Temsilcisi Erdem Bolat, sermaye ve hükümetin saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti. Çıkarılan tüm yasaların işçilerin aleyhine olduğunu söyleyen Bolat, “Esnek  çalışma dayatılıyor. Kiralık işçi dönemi başlatılıyor. Taşeronlarla başa çıkamazken kiralık işçi yasası çıkarsa, örgütlülüğümüz tamamen biter. Sağlığı, eğitimi paralı hale getirdiler. Bunlara cevap vermek ve işçileri birleştirmek için kurultayımızı yapıyoruz” dedi.

Yeni bir Anayasa’nın gündemde olduğunu hatırlatan Bolat, Anayasa’da örgütlenme önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bu konuda hükümetin söylemlerinin aldatıcılığına dikkat çeken Bolat, “Hükümet yakın zamanda Anayasa referandumu yaptı. İki sendikaya üye olabilirsiniz dedi. Çizmeci’de, Çelmer’de, Mutaş’ta Anayasal hakkını kullanan işçilerin başlarına neler geldiğini biliyoruz. Biz yeni Anayasa’da sendika seçme, örgütlenme, her türlü grev hakkının tanınması ve noter şartının kaldırılmasını istiyoruz. İşçiler bu hakları kullanırken hiçbir engelle karşılaşmamalı” dedi. Değişik iş kollarından sendikasız işçilerin de kurultaya katılacağı bilgisini veren Bolat, kurultayla birlikte örgütsüz işçilerle birleşmeyi hedeflediklerini kaydetti.

MÜCADELECİ SENDİKAL ANLAYIŞ

Kurultayın Yürütme üyelerinden biri de Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Kroman Çelik Fabrikası işçisi Engel Kulu. Saldırılara karşı mücadeleci sendikacılık geleneğini hakim kılmak ve bu yolla sendikal rekabete son vermeyi hedeflediklerini anlatan Kulu, “Gebze’de zamlara ve işten atmalara karşı durmak, örgütsüz işyerlerinin örgütlenmesini sağlamak, daha iyi sözleşme imzalamak ve birbirinden bağımsız yürüyen mücadeleleri birleştirmek için işçi kurultayını ikinci kez topluyoruz” diye konuştu. Kurultayda işçileri bekleyen tehlikeleri belirlemekle yetinmeyeceklerini, mücadeleyi ve dayanışmayı örgütlemek için de bir araya geldiklerini ifade eden Kulu, kararlar alan ve aldığı kararları uygulayan bir kurultayı hayata geçireceklerini söyledi. Kulu, tüm işçileri kurultaya katılmaya çağırdı.

İŞÇİLER KONUŞACAK

Kurultay Yürütmesi’nde yer alan Tek Gıda-İş Sendikası Unilever Besan İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Ünal, Gebze’nin sanayinin en yoğun olduğu bölgelerden olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla işçilerin sorunlarının da çok olduğu bölge. Kurultay işçilerin bilinçlenmesinde, değişik işkollarında olan işçi arkadaşlarla birlikteliğin yaratılmasında önemli bir araç olacak” diye konuştu.

Gebze’deki kurultayı pek çok kurultaydan ayıran bir yan olduğunu anlatan Ünal, şöyle devam etti: “Pek çok kurultayda uzmanlar, üst yöneticiler, akademisyenler sunum yaparlar. İşçiler de onları dinlerler. 5 Nisan'da yapacağımız kurultayda ise kürsü işçilerin olacak ve onlar konuşacaklar.” Ünal, kurultayda kararlar alacaklarını ve bu kararları 1 Mayıs’a taşıyacaklarını dile getirdi. (Gebze/EVRENSEL)


Birleşik Metal-İş Bosal İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Kadder/Bosal İşyeri Temsilcisi Yunus Küçükyıldız: Metal işçilerinin koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Ağır çalışma koşulları var. Ülke ekonomisine yaptığımız katkının karşılığını alamıyoruz. Hükümet yetkilileri konuştuğunda ülke ekonomisi şöyle büyüdü, dünya bizi izliyor propagandası yapıyor. İşçilerin yaşamlarına baktığımız zaman alınan ücretlerin düşüklüğü, çalışma yaşamından kaynaklı bel, boyun fıtıkları artmış durumda. Bunlar yetmiyormuş gibi hükümet bir dizi yasalar çıkartmak istiyor. Kıdem tazminatını ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hükümetin saldırıları, sermayenin baskıları karşısında metal işçileri birlik olması gerekirken işkolumuzda 3 sendikanın olması mücadelemizi engelliyor. Türk Metal Sendikası hükümetle, sermaye ile kol kola. 2010-2012 dönem sözleşmesi Türk Metal’in uzlaşmacı tutumundan kaynaklı metal işçilerinin emeği satıldı. Bizler Birleşik Metal-İş üyeleri olarak buna direndik. İyi bir TİS yaptık. Şimdi 2012-2014 sözleşmesi başlama aşamasında. Bir önceki dönem Türk Metal’in tavrını gören işçiler arayış içinde. Bosch işçileri bunun örneğidir. Bu arayışa cevap olabilmek için Gebze’de tabanda sorunlarımızı ortaklaştırıp, daha iyi bir yaşamı, güvenceli çalışmayı hedef alan kurultay düzenliyoruz. Gebzeli işçiler olarak işkolu gözetmeden tüm işçilerle sorunlarımızı ortaklaştıracağız ve birleşik mücadeleyi örgütleyeceğiz.

Değer Bayır (Birleşik Metal-İş Akkardan İşyeri Baştemsilcisi): Gebze Kurultayı işçilerin karşı karşıya kaldığı saldırılara karşı değişik işkollarından, sendikalı-sendikasız işçilerin bir araya gelerek sorunlarımızı ortaklaştırdığımız, güçlerimizi birleştirdiğimiz bir kurultay olacak. 2012-2014 yılını kapsayan MESS grup sözleşmesine önümüzdeki aylarda başlayacağız. Bizler geçen TİS sürecini iyi bitirdik. Tabii birçok eksikliklerimiz de vardı. Bu dönem bu eksikliğimizi aşarak daha güçlü bir TİS yapacağız. Bizler işçi arkadaşlarımızı bu sürece hazırlayıp, kendi içimizde bağlarımızı daha güçlü hale getireceğiz. AKP’nin bakanları ve Başbakan ortalıkta konuşuyorlar. Ben bunlara bir şey demiyorum. Ama 10 yıla baktığımızda işçiler hep kaybediyor. Kazanılmış haklarımız bir bir geri alınıyor. Kıdem tazminatı, özel istihdam büroları, Başbakan ne derse desin, hep kaybediyoruz. Kurultay bunlara cevap niteliğinde olmalı. Kurultay bizlere 2012 1 Mayıs’ına da nasıl hazırlanacağımızı da görev olarak koyuyor. Gebze bölgesinde güçlü 1 Mayıs’ın yapılabilmesi için 1 Mayıs’ın  tarihçesini, bugün işçilere yönelik saldırıları işyerlerimizden başlayarak, işçilerin bilincine çıkarmalıyız. Akkardan olarak biz bunu yapacağız. İşyerimizde arkadaşlarımızı kurultayla ilgili bilgilendirdik. Arkadaşlar heyecanla o günü bekliyor. Kurultay işçi sınıfına dinamizm katacaktır.

ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEYLER OLACAK

Engin Cankay (Birleşik Metal-İş Sendikası Akkardan İşyeri Temsilcisi): Kurultayın beni heyecanlandıran yönü diğer işkollarındaki işçilerle yan yana gelmek. Bugüne kadar böyle bir ortamda bulunmadım. Öğreneceğim çok şeyler olacak. Akkardan’da işçi arkadaşlarla Genel Sağlık Sigortasını, kıdem tazminatlarımızı, sendikalar yasasını konuşuyoruz. Akkardan olarak kurultayda yerimiz alacağız.

Barış Bulut (Birleşik Metal-İş Kromançelik İşyeri Baştemsilcisi): Gebze işçi kenti. Kurultayın örgütlenmesinde Engin arkadaşımız görevli. Toplantılar iyi gidiyor. Diğer işkolundaki temsilci, işçi arkadaşlarla bağlarımızı kurmamız sevindirici. Örgütsüz işçiler kurultaya katılarak örgütlü olmanın faydalarını görecekler. Kroman olarak kurultaya katkımızı sunacağız. Örgütlü örgütsüz işçiler kurultaya katılmalı.

SINIFIMIZI BİLELİM

Tabib Yavuz (Birleşik Metal-İş Kromançelik İşyeri Temsilcisi): Geçen yılki kurultaya sağlık nedenlerinden dolayı katılamadım. Benim için büyük eksiklikti. Bu dönem şanslıyım kurultaya katılacağım. Bütün temsilci, işçi arkadaşlarımız katılmalı. Çalışma koşulları çok kötü. İşçi arkadaşlarımızda bel fıtığı, boyun fıtığı artmakta. Ücretlerimiz düşük. Yoğun çalışma içindeyiz. Dolayısıyla sağlığımız bozuluyor. Çalışma saatleri düşürülmeli, geçinilebilecek ücret alabilmeliyiz. Kurultayda bunlara dikkat çekerek kararlar almalıyız. AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar işçileri geri plana attı. Her TİS sürecinde kriz senaryolarını keşfedip önümüze getiriyorlar. Sermaye kârına kâr katmak için bu yalana başvuruyor. Geçen dönem bu dayatıldı. Biz iyi bir sözleşme yaptık. Bizler demire yön veriyoruz. Sermayeye, hükümete yön vermeyi de biliriz. Yeter ki, bizler sınıfımızı bilelim. Kurultaya bu duygularla katılacağız.

AŞAĞIDA BİRLEŞMELİYİZ

Ömer Osman Kızıltoprak (Birleşik Metal-İş Kromançelik İşyeri Temsilcisi): Anayasa, hükümetin, sermayenin ve idarecilerin Anayasası. Bizlerin ihtiyaçlarına cevap veren Anayasa değil. Biz biliyoruz ki, işçiler örgütlenip, sendikaya üye olduklarında işveren polisi, jandarmayı işçiler üzerine saldırtıp, işçileri örgütlenmeden vazgeçirmek istiyorlar. Oluşacak Anayasa bizlere örgütlenme özgürlüğünü kazandırmalı. Biz işçilerle bunları konuşuyoruz. Yasalar çıkartılıyor. 2 tane işçiden yana haklar görünse de gerisi sermayenin daha güçlenmesi için çıkartılıyor. Hükümet çıkardığı yasaları işçilerin öğrenmesini istemiyor. Kurultay bize güç katacaktır. Aşağıdan bu örgütlenmeyi, birleşmeyi sağlamalıyız. Çünkü ülkenin ekonomisine katkı sunan, büyüten işçiler, tavanda olmalı, ama tam tersi, tabanda yer alıyorlar. Hükümetin bu kadar rahat bu yasaları çıkartması, konfederasyonların tabanla kopuk oluşu hükümetin elini güçlendiriyor.

KÖLE OLMAYACAĞIZ

Seyfullah Keskinoğlu (Tek Gıda-İş Kraft Foods İşyeri Baştemsilcisi): Kurultayı destekliyorum. Nedeni Gebze’de 5 bin firma var. Bunun sadece on tanesinde sendika var. Diğer yerlerde sendika yok. Sendikasız işçiler haklarıyla ilgili bir şey bilmiyorlar. Sendikalar önemsenmiyor. Kurultay bunları bilinçlendirmek için büyük bir olanak. Bunun için işyeri olarak kurultayı destekliyoruz. Kıdem tazminatı bizim için kırmızı çizgilerimizdir. Bunun için kurultaya çok güçlü katılmalıyız. Salon dolup taşmalı. Emekçilere şöyle seslenmek istiyorum: Hepimiz emekçiyiz, Sendikasız bir hiçiz, Karanlıkta yürümeyiz, Çünkü biz sendikalıyız. Alınterimiz damla damla, Yumruklarımız hep havada, Köle olmayacağız, Duysun bunu bütün dünya

SERMAYE BÜYÜDÜKÇE İNSAN HAKLARI AZALDI

Bilal Bayrı (Tek Gıda-İş Kraft Foods İşyeri Temsilcisi): Gelir dağılımının bozuk olduğu, çalışma koşullarının ağır olduğu bir işçi kentinde kurultay yapmamız, Gebzeli işçilere önemli katkılar sunacaktır. Umarım buradan başlayarak dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılır. Sermaye büyüdükçe, insan hakları azaldı. Kurultayı örgütleyen, sınıfına inanan arkadaşlar işçileri eğitmeli. Bizler hakkımıza sahip çıkmaksak, bizleri bu duruma düşürenler kadar suçluyuz. Bizler sınıfımızı bilmeliyiz.

BAŞLANGIÇ OLACAK

Çiçek Edinç (Tek Gıda-İş Kraft Foods İşyeri Temsilcisi): Bizler işçi arkadaşlarımızın kurultaya katılması için birebir çalışıyoruz. Haklarımızın ne olduğunu, işçiler dönük saldırıları, kıdem tazminatı ve diğer saldırıların neler olduğunu bilelim ve tepkimizi gösterelim. İşyerinden işçiler katılacaklarını söylediler. Kurultayda kürsünün işçilerde olması da önemli. Kendilerine değer verildiğini görecekler. Bizim hükümetimiz hep işçilerin sırtından geçinmek istiyor. Hep işçiler bedel ödüyor. Biz bedel ödemek istemiyoruz. Kıdem tazminatımıza göz diktiler. O zaman neden biz çalışıyoruz.  Diğerlerini geçtik emeklilik yaşını 60-65’e çıkardılar. O zaman mezarımızın köşesine çıkartılacak kıdem tazminatı fonunu koysunlar. Kurultay artık bedel ödememek için bir başlangıç olacak. İnşallah kazanacağız.

Rıfat Güli (Petrol-İş Cambro Özay İşyeri Baştemsilcisi): Açlığın yoksulluğun arttığı bir dönemde hükümet kıdem tazminatını gündeme getirdi. Buna sessiz kalamayız. Kazanılmış hakkımızı vermeyeceğiz. Biz sanayinin en yoğun olduğu bölgede yaşıyoruz. Konfederasyonlar bu saldırılara karşı yeterli önlemler almıyorlar. Bizler sendikalı, sendikasız işçiler olarak; haklarımıza sahip çıkabilmek için, işyerlerimizden örgütlenip, güçlerimizi tabandan birleştirip mücadele etmeliyiz. Hükümet sağlıkta, eğitimde, kıdem tazminatı ve diğer haklarımız konusunda saldırırken bu yasaları allayıp pullayıp bizlerin önüne getiriyor. İşçiler neleri kaybettiklerini bilmiyorlar. Bizler kurultayın aynı zamanda işçilerin bilinçlenmesine de fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bilim adamları, mücadeleden yana sendikalar, emekten yana partiler işçilerin bilinçlenmesinde dayanışma içinde olmalıdır. Anayasa işçilerin yaşam güvencesini. Dayatılan çalışma koşullarıyla, belirlenen asgari ücretle bir işçi insanca yaşayamaz durumdadır. Buna dur diyen iş cinayetlerini ortadan kaldıran bir Anayasa olmalıdır. Hükümet yoksulluk, açlık sınırlarını ortaya koyuyor. İşçiye verilen asgari ücret bunların altında. Bunlar Anayasada yasaklanmalıdır. 2012 1 Mayıs’ı yaklaşırken, bu taleplerimiz için işyerlerinden başlayarak örgütlenip alanlara çıkmalıyız.

Şivan Kırmızıçiçek (Petrol-İş Mecaplast İşyeri Baştemsilcisi): Geçen yıl sendikalı, sendikasız işçilerle Türkiye işçi sınıfına örnek olacak bir kurultay yaptık. İşçi sınıfının birçok sorunları var. Ülkemizde çalışma yaşamında demokratik bir ortamın yaratılması için Anayasa tartışılıyor. Ancak işçiler bu tartışmanın dışında. Anayasanın bu ülkede yaşayan işçilerin, ezilenlerin, inançların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Anayasa olması için bu kurultayı düzenliyoruz. Bu konu hep partiler üzerinden tartışılıyor. Biz de kendi platformumuzda bunu tartışıp nasıl bir Anayasa istediğimizi ileteceğiz.

www.evrensel.net