Verimli ve az enerjiyle serinlemek mümkün

Verimli ve az enerjiyle serinlemek mümkün

Özer AKDEMİR
İzmir

Hükümet yetkilileri geçtiğimiz 31 Temmuz’da Türkiye genelinde tüketilen elektriğin 867 milyon 551 bin kwh  olarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. Ülkede yaşayan her bir yurttaşın o gün için 11 kwh elektrik tüketimine denk gelen bu rakamla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. H. Göksel Özdilek, soğutma sistemlerinin kullanımı ve bunun küresel ısınmaya etkilerine dikkat çekti. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde motorlu taşıtların hava soğutucu/ısıtıcıları (radyatörleri) yılda yaklaşık 37 milyon litre akaryakıt tüketimine neden olduğu bilgisini veren Özdilek, dünyada klima satışlarının 2011’de bir önceki yıla göre % 13 arttığının altını çizdi. Bu durumun dünyanın ortam soğutma konusundaki artan isteğini gösterdiğine vurgu yapan Özdilek, “Gülünç olan ise hemen hemen herkesin dilinde çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, ağaçsızlaştırma, vb. pelesenk olmuşken herkes klima sahibi olma, daha çok elektrik tüketme ve daha lüks yaşam konusunda adeta yarış içinde. Örneğin bir fakültenin Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 6 öğretim üyesinden 5 tanesinin odalarında klimaları mevcuttur. Bu öğretim üyelerinin verdiği derslerin konuları arasında hava kirliliği, karbon ayak izi, ekolojik ayak izi, enerji verimliliği, vb. enerji kullanımı ve neden olduğu sorunlar var” diye konuşuyor. 

ENERJİ ÇÖZÜMLERİ
Artan elektrik tüketimine paralel olarak yürütme makamının da elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda isteyen şirketlere termik santral kurma ve işletme kolaylığı sağladığına dikkat çeken Özdilek, bu durumu “önce insanları hasta edip sonra tedavi etme” örneğine benzetti. Özdilek, enerji verimli ısıtma/soğutma çözümleri yerine daha yüksek enerji harcayan sistemlerin seçilmesi, ardından da bu enerji ihtiyacını karşılamak üzere çevre kirletici elektrik üretim tesislerinin kurulması çelişkisine dikkat çekti. Özdilek, bir ortam soğutması seçilirken enerji verimliliği veya enerji kullanımının dikkate alınabileceğini ve hem daha az enerji ile istenen yerine getirilebileceğini kaydetti. 

Türkiye Çevre Vakfı Haber Bülteni’nde 2014’de ülkemizin 45 milyar m3 doğal gaz ithal ettiği ve bunun yaklaşık %80’inin endüstrinin ve elektrik üreten termik santrallerin ihtiyacının açıklandığına işaret eden Özdilek, “Tamamen ithal bu kaynak “temin edilemezse, fabrikalar durabilir ve ülkemiz elektriksiz kalabilir” denilmekte. Enerjinin etkin kullanımı derken en büyük, en yüksek soğutmalı, en …. değil en az enerji ile en ideal işi yapan cihaz akla gelir. Toplu halde çevre kirliliğine katkıda bulunurken bilinçsiz değiliz sanıyorum. Seçme hakkınız var” diye konuştu. 

www.evrensel.net