07 Ağustos 2015 14:19

HDP 'İç Güvenlik Paketi'nin' kaldırılması için kanun teklifi verdi

HDP 'İç Güvenlik Paketi'nin' kaldırılması için kanun teklifi verdi

Paylaş

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, "Türkiye toplumunun demokratik eğilimlerini ortadan kaldırmak Gezi ve Kobanê'de ortaya çıkan demokratik dinamiği kırmak amacıyla" yürürlüğe sokulduğunu belirttikleri "Polis yasasının tümden ortadan" kaldırılması için kanun teklifi verdi. 

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, hükümetin, "İç Güvenlik Paketi" olarak nitelendirdiği kamuoyu tarafından ise "polis yasası" olarak nitelendirilen 6653 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasına dair ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. "Polis yasasının" Gezi ve Kobanê serhildanlarından sonra sivil siyaseti bastırmak amacıyla yasallaştırıldığına dikkat çekilen teklif gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi: 

RÜŞVET VE YOLSUZLUĞA KARŞI OLUŞAN BASINCI DAĞITMAK İÇİN ÇIKARILDI
"AKP'nin bugünkü sürece hazırlık niteliğinde olan güvenlikçi politikalarının en önemli adımı hiç kuşkusuz geçtiğimiz Mart ayında mecliste mevcut yasalar, iç tüzük, anayasa ve uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak, zorla yasalaştırılan iç güvenlik paketidir. Gezi ve Kobanê olaylarını bahane ederek meşrulaştırılmaya çalışılan iç güvenlik paketi, AKP'nin otoriter yönetiminin ve baskı politikalarının yasal kılıfı niteliğindedir. İç güvenlik paketi özellikle Gezi ve Gezi sonrası Türkiye'de ortaya çıkan toplumsal muhalefeti bastırmak, Kürtlerin, Türkiye demokrasi güçleriyle birlikte sivil siyasette yeni ve güçlü bir merkez ve Türkiye halklarına büyük bir umut olma yönündeki kazanımlarını ortadan kaldırmak, rüşvet ve yolsuzluk olayları nedeniyle iktidar üzerinde oluşan basıncı dağıtmak amacıyla yasalaştırıldı. Geldiğimiz noktada, Türkiye'de toplumsal muhalefet dinamiklerinin demokrasi içerisinde değerlendirilmesi değil, baskılarla söndürülmek istenmesi tablosu açığa çıkmıştır.

İÇ GÜVENLİK PAKETİ YASALLAŞTIĞINDAN BERİ 179 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
AKP iktidarı özellik 2009'dan itibaren demokrasinin tüm temel kurum ve kurallarını; kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, adil yargılama, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü gibi evrensel ilke ve prensipleri daha fazla hiçe saymaya ve otoriterleşmeye başladı. Bu yönelimin en somut adımı olan iç güvenlik paketi ile; mevcut muğlak ve cezasızlığa yol açan ve bu nedenle uluslararası ilgili kurumlarca ciddi biçimde eleştirilen polislerin yetkileri daha da artırıldı, Vali ve Kaymakamlar adli kolluk amiri haline getirilerek savcı ve yargıçların yetkilerini kullanması mümkün kılındı, göstericiler için öngörülen hukuken temellendirilmesi mümkün olmayan ya da fazlasıyla ağır olan cezalar daha da ağırlaştırıldı. Yasa ile kişi hak ve özgürlükleri yok sayılarak polisin yetkisini sınırsız bir biçimde artırıldı. Nitekim PVKS 16'ıncı maddede yapılan değişiklikler sonucu 2007 yılından iç güvenlik paketinin yasalaştığı sürece değin 179 sivil polis kurşunu ile hayatını kaybetmiştir. Üstelik bu 179 kişinin ölümü neticesinde bu cinayetlerin sorumluları hiçbir ceza almamıştır. Polise sınırsız yetki veren iç güvenlik paketi bugüne kadar işlenen yargısız infazları, cinayetleri ve bundan sonra işlenecek cinayetleri yasal hale getirdi.

POLİSE ÖLDÜRME, DOĞRUDAN GÖZALTINA ALMA YETKİSİ VERİLDİ
Bölgede on yıllardır işlenen katliamların hesabının sorulmadığı, yasal olmasa da fiilen her türlü hukuksuzluğun yaşatıldığı bir coğrafyada kamu düzeninin tesisi gerekçe gösterilerek, yaşam hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılama hakkı gibi birçok hak ve özgürlük bu paket ile askıya alındı. Polisin yetkisi sınırsız bir biçimde artırıldı. Polise yakalama, durdurma ve arama konusunda geniş yetkiler verildi. Polisin kitlesel gösterilerde kullandığı kimyasal gaz ve boya kullanımı daha da artırıldı. Polise öldürme, doğrudan gözaltına alma yetkisi verildi. Yasa ile güçler ayrılığı ilkesi hiçe sayılara valiye yargının görevi olan gözaltına alma yetkisi verildi. İç güvenlik yasası ile yargı paketinde daha önce yapılan değişiklikler aleyhe tekrar düzenlendi. Bu pakette arama ve yakalama için 'somut delillere dayalı kuvvetli şüphe' ölçüsü kaldırılmış tekrar 'makul şüphe' kriteri getirilmiştir. Pakette iktidarla aynı düşünce de olmayan ve muhalif olan herkesin dinlenmesi kanuni hale getirildi. 

İç Güvenlik Paketi içerdiği birçok düzenleme ile başta Anayasa olmak üzere, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme'nin kararlarına açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

KANUN TEKLİFİNDEKİ MADDELER ŞÖYLE:
MADDE-1 Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen 27.03.2015 tarih ve 6653 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde gerekçeleri ise şu şekilde:

MADDE-1 27.03.2015 tarih ve 6653 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u güçler ayrılığı ilkesinin hiçe sayılması, polise sınırsız yetkiler tanınması, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlaması gibi içerdiği birçok düzenleme ile başta Anayasa olmak üzere, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme'nin kararlarına açıkça aykırılık teşkil ettiği için tümünün kaldırılması amaçlanmıştır." (DİHA)

ÖNCEKİ HABER

HDP heyeti: Zergelê, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir sivil katliam

SONRAKİ HABER

Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa