DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: Barış hemen şimdi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: Barış hemen şimdi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ülkede ve bölgede tırmandırılan çatışma ve şiddet ortamına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Ankara’da ortak açıklama yapan emek ve meslek örgütü yöneticileri, savaşlarda en çok emekçilerin bedel ödemek zorunda kaldığını belirterek, tüm demokrasi güçlerinin katılımıyla güçlü bir barış cephesinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, savaş bahanesiyle daha fazla yoksulluğa, ezilmeye ve güvencesizliğe tahammülleri olmadığını vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Başkanı Bayazıt İlhan yaptıkları ortak basın toplantısıyla Suruç Katliamı’ndan bu yana tırmandırılan savaş ve olağanüstü hal ortamına derhal son verilmesi çağrısı yaptılar. Genel İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Beko, seçim sonuçlarını hazmedemeyen AKP’nin Cumhurbaşkanlığından aldığı destekle koalisyon seçeneklerini işlevsizleştirdiğini, parlamentoyu devre dışı bırakmaya çabaladığını söyledi.

‘SEÇİM SONUÇLARI İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ’

Suruç katliamıyla başlayan kirli senaryonun ülkeyi kan ve gözyaşına sürüklediğini belirten Beko, ülkenin her yanından ağıtlar yükselirken Meclis’in tatile sokulduğunu ve seçim sonuçlarının kurnazlıkla işlevsizleştirildiğini dile getirdi. Beko, Anayasa ve uluslararası hukuka aykırı iç güvenlik yasası ve polis devleti uygulamalarının demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldırdı. Bu politikalardan emek ve meslek örgütlerinin de nasibini aldığını belirten Beko, sendika binalarının basıldığını, grevlerin yasaklandığını, hak mücadelelerinin polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP’nin ayrıştırma politikalarının devamı olarak sürekli emek ve meslek örgütlerini hedef gösterdiğini kaydeden Beko, “Terörü destekleyen sözde STK’lar” denilerek en yüksek makamlardan emekten, barıştan, demokrasiden yana kurumların hedef haline getirildiğini dile getirdi.
Emek ve meslek örgütleri olarak bu oyuna ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini belirten Beko, AKP’nin otoriter rejimini kabul etmediklerini ifade etti. “Çocuklarına paralı askerlik yaptırıp halkın çocuklarını çatışma ortamına sürüklemelerine izin vermeyeceğiz” diyen Beko, savaşta en büyük bedeli emekçiler olara daha fazla yoksulluğa, ezilmeye ve güvencesizliğe tahammülleri olmadığını vurguladı.

GÜÇLÜ VE ORTAK BARIŞ CEPHESİ

Kürt sorununda ölüm, kan, gözyaşı dışında bir sonucu olmayan savaş politikalarının derhal terk edilmesi gerektiğini dile getiren Beko, çatışmaların acile durdurulmasını istedi. IŞİD başta olmak üzere tüm cihatçı çetelere verilen desteğe son verilmesi gerektiğini belirten Beko, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün askıya alındığı, olağanüstü hal rejimi uygulamalarına derhal son verilmelidir. Savaş çığlığı atanlara ve savaş cephesine karşı ülkemizde ve bölgemizde barışın sağlanması ve güçlü bir barış cephesinin oluşturulması için tüm demokrasi ve barış güçlerini ortak mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net