Bakana ‘yeşil yol’ soruldu

Bakana ‘yeşil yol’ soruldu

Samsun’dan Hopa’ya kadar Karadeniz yaylarını birbirine bağlayacak “Yeşil Yol” Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye soruldu. Yöneltilen sorularda, Yayla isteyene, geri dönülmez zararlara yol açacak bina verme ısranının nedeni sorgulandı.

2 bin 600 kilo metre uzunluğunda olacağı tahmin edilen projenin master planına göre sekiz ilde 40 turizm merkezi yapılması planlandığını hatırlatan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bakana şu soruyu yöneltti: Projeye konu alanın, dünyanın en önemli 200 ekolojik bölgesinden birinde yer aldığının ve bunun son buzul çağından bu yana görece el değmemiş ve bütünsel yapısını hala belirli bir ölçüde koruyan doğal ekosistemlerine borçlu olduğunun farkında mısınız?

Adı geçen turizm master planında bilimsel gerçeklerin dikkate alınıp alınmadığını da soran Sarıbal yanıtlamasını istediği diğer sorular şöyle:
* Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğası için makro düzeyde ulusal önceliğimiz ya da hedeflediğimiz kamu yararı nedir? Doğayı korumak mı? Geri dönüşü olmaması pahasına doğal varlıkları/değerleri/alanları sonuna kadar kullanmak mı? İki amacı dengelemek mi?
* HES’ler, taş ve maden ocakları ve otoyol ağlarıyla Doğu Karadeniz’de doğa sonuna kadar tüketilirken ve kirletirken koruma/kullanma dengesi nasıl sağlanacaktır?

YAYLA İSTEYENE BİNA VERMEK OLUR MU?

Doğu Karadeniz’in mevcut haliyle önemli bir doğa turizmi bölgesi olduğunu vurgulayan Sarıbal, bölgeye ilgi duyan turistlerin özleminin kentte gördükleri binalar, herhangi bir beş yıldızlı oteldeki konforu olmadığını belirtti.

Sarıbal bölgeye gelen turistlerin beklentisinin, bozulmamış doğanın içinde birkaç gün geçirmek ve kentte bulamadıkları mütevazı ve samimi konaklama koşullar olduğunu ifade ederek, “yaylalara gelen turistin yıldızlı oteller değil yayla görmek istediği açıkken neden böyle bir tahripkâr projede ısrar edilmektedir?” diye sordu.

GERİ DÖNÜLMEZ ZARARLAR

Sarıbal’ın Çevre Bakanına yönelttiği diğer sorular şunlar oldu:
* Karadeniz’in bu tür büyük yol ağlarıyla kitlesel turizme kapılarını açması, bölgenin kendine has ekolojik, sosyal, kültürel değerlerini hızla yitirmesine neden olmayacak mıdır?
* Yolların küçük parçalara böleceği doğal yaşam alanları, yaban hayatını oluşturan canlı türlerinin hayatta kalma mücadelesini (üreme, beslenme ve büyüm gibi yaşamsal faaliyetlerini) zorlaştırarak, geleceğini tehlikeye atmayacak mıdır?
* Bölgede çok sayıda milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, sit alanı gibi yasal koruma statüsüne sahip alan var ve bu alanların “yeşil yol” projesinden etkilenmemesi mümkün değildir. Oysa ilgili mevzuata göre (Milli Parklar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) bu tür alanlarda yapılacak her türlü çalışmanın (doğa koruma hedeflerinin olumsuz etkilenmemesi için) ilgili korunan alanın yönetim planına entegre edilmiş olması ya da koruma amaçlı imar planlarının yapılmış olması gerekmez midir? (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net