Gazi'de ‘ağaçlara kıymayın’ çağrısı

Gazi'de ‘ağaçlara kıymayın’ çağrısı

Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bulunan ağaçların cami inşaatı gerekçesiyle yıkılmasına hekimler ve meslek örgütleri tepki gösterdi. Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde toplanan Ankara Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri adına açıklamayı Dr. Vedat Bulut okudu. 

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait olan yeşil alanın, imar planlarında değişiklik yapılarak dini tesis ve çok katlı otopark olarak kullanılacağına dikkat çeken Bulut, bunun sadece rantın maskesi olduğu ifade edildi. Hem hastane içinde hem de yakın çevrede ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda ve kapasitede tesisin olduğunu belirten Bulut, hastanenin inşaattan daha öncelikli gereksinimleri olduğunu söyledi. Hasta ve hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarının kullanabileceği serbest sosyal alanlar ve yeşil alanlara ihtiyaç duyulduğuna değinen Bulut, bu alanların ortadan kaldırılmasının rant amacı güttüğünü ve kamu yararı ile bağdaşmadığını dile getirdi. Bulut, mevcut yeşil alanların ortadan kaldırılmasının, zaten hava kirliliği gibi bir sorun varken, hastaların ve çalışanların sağlık hakkının ihlali olacağı da vurgulandı. 

Söz konusu arazi AOÇ mülkiyetinde olduğuna dikkat çeken meslek örgütleri, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 3 ağustos 2015 tarihli AOÇ ana planına ilişkin iptal kararının bu alan içinde geçerli olduğunu belirtiyorlar. Açıklamanın ardından hekimler ve meslek örgütü yöneticileri hastane bahçesindeki ağaçlara kırmızı kurdele bağladılar. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net