HDP: İstifa etmiş hükümet ile TİS sürecinin yürütülmesi etik ve meşru değil

HDP: İstifa etmiş hükümet ile TİS sürecinin yürütülmesi etik ve meşru değil

Halkların Demokratik Partisi (HDP), memurların bugün başlayan 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinin istifa etmiş hükümet ile yapılmasının ‘etik ve meşru’ olmadığını söyledi. 

HDP, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. HDP’nin toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili açıklamasında, “7 Haziran’da büyük bir seçim yenilgisi almış, tek başına hükümet olma iradesini yitirmiş, bu nedenle de istifa etmiş geçici bir hükümet vasıtasıyla 20 milyon insanın hayatını belirleyecek bir toplu sözleşme sürecinin yürütülmesi ve bağıtlanması yasal olsa da etik ve meşru değildir." denildi. 

Toplu sözleşme sürecinin AKP Hükümeti’nin ‘organik bir uzantısı’ gibi çalışan ve sendika vasfını yitirmiş bir ‘memur konfederasyonu’ eliyle yürütüldüğü belirtilen HDP açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bu durum kamu emekçilerinin taleplerinden çok devletin ve hükümetin çıkarlarına öncelik verileceği anlamına geliyor. Bu ‘yandaş konfederasyon’un başkanının 'yasa, masa, kasa vardır, TİS yapılır' sözleri ise AKP Hükümeti’yle kamu emekçileri adına yeni bir ‘satış sözleşmesi’nin imzalanacağını gösteriyor.
4688 sayılı yasa, ILO Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve AİHM kararlarına aykırıdır. Grev hakkını tanımayan bu yasa, özgür toplu sözleşme yapmanın önündeki en büyük engeldir. Yerel yönetimlerle toplu sözleşme yapma hakkına da ve ‘her sendikanın kendi üyesinin hak ve çıkarlarını savunma’ ilkelerine de aykırıdır. 4688 sayılı yasayla kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirecek, insanca yaşam özlemlerini karşılayacak gerçek bir TİS yapmak olanaklı değildir.

2014 – 2015 DÖNEMİNDE MEMURUN ÜCRET KAYBI BİR MAAŞ

2014-2015 yıllarını kapsayan TİS döneminde bir kamu emekçisinin ortalama ücret kaybı bir maaş tutarında olmuştur. ‘Kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik’ gibi sözlerin gerçek dışı bir refah algısı yaratmaktan başka bir anlamı yoktur. Oysa Ağustos 2013 itibariyle enflasyon, vergi artışları, büyümeden alınamayan pay ve paralı hale gelen kamu hizmetlerindeki artışlar eklendiğinde, kamu emekçilerinin reel ücretlerinde yüzde 22’lik net bir kayıp söz konusudur. Kaldı ki, kamu emekçileri 2014 yılı toplu sözleşmesine göre enflasyon farkının yanı sıra ek ders ücretleri, nöbet ücretleri, ek ödemeler, aile yardımı, çocuk parası, özel hizmet tazminatı, fazla mesai ücretlerini de alamayarak büyük hak kayıplarına uğramışlardır.

2016-2017 TİS dönemi ise şimdiden bellidir ve ‘yandaş konfederasyon’la ‘sözde toplu sözleşme’ yapılacağı açıktır. AKP’nin hazırlayıp yayınladığı 2015-2017 Orta Vadeli Mali Plan’a (OVMP) göre, 2016 için TÜFE % 5, büyüme % 5 öngörülmüştür. Bütçe büyüklüklerine baktığımızda, 2016 için bütçenin yüzde 7 civarında, personel ödeneklerinin ise yüzde 8 civarında artacağı öngörülmüştür. 

Yeni personel alımlarıyla birlikte hükümetin kamu emekçilerine yapacağı ücret zam oranı yüzde 5 ile yüzde 7 arasında olacaktır. Bu nedenle öncelikli tercih işveren devletin çıkarları olacak, kamu emekçilerine de sefalet ücreti reva görülecektir. TİS görüşmelerinin Ağustos gibi bir ‘ölü zaman’a denk getirilmiş olmasıyla, hükümet ve ‘yandaş konfederasyon’ istedikleri sonuçları alarak masadan kalkacaklardır.

HDP olarak, yeni toplu sözleşme döneminde kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve özlük haklarıyla ilgili ileri sürdükleri talepleri destekliyoruz. Bu konuda kamu emekçilerine her türlü desteği vereceğimizi ve dayanışmayı göstereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.” 

HDP, yeni hükümet kuruluncaya kadar memurların TİS görüşmelerinin ertelenmesini istedi. (ANKARA)

www.evrensel.net