Emniyet’te ‘terör’ usulsüzlüğü

Emniyet’te ‘terör’ usulsüzlüğü

Tamer Arda ERŞİN
Ankara

Emniyet’in sadece ‘terör operasyonları’na katılan personellere yaptığı ek ödemeleri, bu operasyonlara katılmayan personellere de yaptığı ortaya çıktı. Emniyet, bu usulsüzlüğü “Personele moral oluyor” diyerek savundu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM), ‘terör’ operasyonlarına katılan personellere 375 Sayılı Kanuna göre ek ödeme yapılıyordu. Söz konusu kanuna göre “Özel harekât ve operasyon timi olarak görev yapan personele fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat” veriliyor. Bu timde çalışmayan ancak operasyonlara destek kuvvet olarak katılan personele de operasyon süresince il valisinin izniyle bir defaya mahsus olmak üzere ek ödeme yapılabiliyor. 

Ancak Sayıştay’ın 2013 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’na göre, EGM kanunda belirtilen şartları taşımayan polislere de usulsüz bir şekilde ek ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.  

SAYIŞTAY: ÖDEMELER KANUNSUZ

Raporda, “Bulundukları birlik veya birimlerin dışına çıkarak fiilen operasyona katılmayan personele ek tazminatın ödenmesi mümkün görülmemektedir” diyen Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinin incelenmesinde ‘Özel Harekât ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar’ ekindeki İstanbul, İzmir ve  Ankara dahil 37 ilde görevli personele yapılan ödemelerde kanuna uyulmadığını, her ay bütün personeli kapsayacak şekilde ek ödeme yapıldığının tespit edildiğini ifade etti. 

Konu hakkında 2012 yılında da EGM’yi uyardığını hatırlatan Sayıştay denetçileri son noktayı şöyle koyuyor: “Sonuç  olarak, ilave ek tazminat ödemesinin gerekli şartları  taşıyan personele ödenmesi gerekirken bütün personele her ay mutat olarak yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ve mevzuata aykırı bu uygulamanın yasal zeminde düzenleme yapılarak çözülmesi gerektiği düşünülmektedir.”  Raporunda konuyla ilgili 2012 yılında da EGM’yi uyardığını hatırlatan Sayıştay denetçileri son noktayı şöyle koyuyor: “Sonuç  olarak, ilave ek tazminat ödemesinin gerekli şartları  taşıyan personele ödenmesi gerekirken bütün personele her ay mutat olarak yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ve mevzuata aykırı bu uygulamanın yasal zeminde düzenleme yapılarak çözülmesi gerektiği düşünülmektedir.”

EGM’DEN ‘MORAL’ SAVUNMASI

EGM ise Sayıştay raporuyla ortaya çıkan usülsüzlüğü şöyle savundu: “Operasyonel faaliyeti; terör örgütü veya  mensuplarını, bunların çalışma usullerini, barınma ortamlarını istihbar etme, militanların  aranmalarına, yakalamalarına, suç delillerinin toplanmasına ve muhafazasına, sorgulanmalarına ve adliyeye sevk ettirilmelerine kadar bütün zaman ve çalışmaları, bu zaman içerisinde alınan ve sürdürülen tüm güvenlik önlemleri olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, kritik dereceli illerde operasyona direkt  katılmayıp, istihbarat, muhabere, asayiş, karakol ve güvenlik tedbirleri, takip ve gözetleme gibi faaliyetlere destek veren birimlerin operasyon faaliyetleri dışı tutulması ile terör olaylarının muhatabı olan diğer birimlerin göz ardı edilmesi personeli maddi ve  manevi olarak sıkıntıya sokmakta ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.” 

SEYYAR GÖREV YAPMAYANLARA DA USÜLSÜZ ÖDEME

EGM’de yapılan usulsüz ek ödemeler bununla da bitmiyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri’nde çalışan personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre seyyar görev yaptıkları sürece tazminat ödeniyor. Ancak EGM bu polislere fiili olarak gezici görev yapmadığı günler için de seyyar görev tazminatı ödemesi de yapmış. Hatta tazminat ödemelerinde EGM işi o kadar abartmış ki; gezici görevde fiilen çalışmayan büro personeline bile ödeme yapmış. 

 

 

www.evrensel.net