Öncelikle geçmiş kayıplarımız karşılanmalı

Öncelikle geçmiş kayıplarımız karşılanmalı

İsmet MEYDAN 
BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak örgütlü olduğumuz işkolunun yığınla sorunları var ve biz Ankara 1 No’lu Şube alanında en yaşamsal talepleri her eylemimizde, her platformda dile getirdik. 

2016-2017 TİS döneminde örgütlü olduğumuz Maliye, SGK, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlardaki çalışanların ortak talepleri, kurumların kendi özgünlüklerinden kaynaklı sorunlarını da kapsayacak şekilde, gerek anketlerle gerekse işyerlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla tespit ederek yeni TİS dönemine hazırlandık.

Ücret artışının sadece sadaka türü yüzdelik oranla belirlenmesini değil, önceki dönem ekonomik ve diğer kayıplarımızın karşılanması ve yeni TİS’in bu kayıplar karşılandıktan sonra, bunun üzerine bina edilmesini talep etmekteyiz ki, bu talebimizin gerçekleşmesi 13 yıllık AKP iktidarları boyunca yaratılan kayıpların tamamını değilse de bir kısmını karşılamış olacaktır. 

ORTAK TALEPLER

BES Ankara 1 No’lu Şube olarak ilk talebimiz, TİS görüşmelerinin ağustos ayında değil, eylül veya ekim aylarında yapılmasıdır. Büro işkolundaki emekçilerin genel olarak en fazla ortaklaştığı diğer talepleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

* 2013-2015 TİS görüşmelerinde talep dahi edilmeyen en somut olarak enflasyon farklarının ödenmesi

* Tutanak altına alındığı halde emekçiler adına imza atan ama attığı imzanın arkasında durmayan Memur Sen’e bağlı Büro Memur Sen’in hiç gündeme getirmediği Maliye Bakanlığı merkez personelinin servis talebinin (BES olarak merkez-taşra ayrımı yapmaksızın bu talebimizi öteden beri tüm emekçiler için dile getirmekteyiz) tüm Maliye emekçileri için masaya tekrar getirilmesi 

* 2012 yılından itibaren 666 sayılı KHK ile gasp edilen ikramiyeler, fazla mesai ücretleri, vekalet ücretleri, ilave ek ödemeler vs. gibi kayıpların karşılanması 

* Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması

* Kurumlarda esnek ve güvencesiz istihdamın sona erdirilmesi, taşeron ve sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi  

* Maliye çalışanları arasındaki uzman/uzman olmayan, merkez-taşra, kurumun kendi içindeki uzmanlar arasında ve diğer kurumların uzmanları ile olan ücret farklılıklarının giderilmesi

* Örgütlü olduğumuz kurumların tamamında görevde yükselme sınavlarında, tayin ve atamalarda, terfilerde yandaşlık ilişkileri ön plana çıkmıştır. Bunlardan vazgeçilmesi, bu tür atamaların iptal edilmesi

* Adliyelerde, vergi dairelerinde, SGK ve İŞKUR işyerlerinde ve iş yoğunluğu olan tüm diğer kurumlarda insanca çalışma koşullarının sağlanması; personel eksikliğinden kaynaklanan iş yoğunluğunun kadrolu ve güvenceli çalışanların istihdamı ile ortadan kaldırılması, özellikle dile getirilen şoför ve güvenlik personelinin karşılıksız fazla çalışmasının sona erdirilmesi 

* Ücretlerin en az yoksulluk sınırı seviyesine yükseltilmesi, vergi diliminin ilk vergi dilimi oranıyla sabitlenmesi, asgari ücretten ve açlık sınırındaki ücretlerden vergi alınmaması

* Tüm çalışanlara ve özellikle üyelerimize uygulanan baskı, mobbing, disiplin soruşturmaları, sürgünlerden vazgeçilmesi, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması 

TİS KOMİTELERİ

BES Ankara 1 No’ lu Şube olarak bu talepler etrafında herkesi birleştirmek, örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde ortak eylemlere dönüştürmek için stantlar ve TİS masaları kurmak, komiteler oluşturmak başlıca çalışmalarımız olacaktır. 

7 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet kurulmadan yükseltilmeye çalışılan gerilim ve savaş hazırlığı (belki tekrar seçim) gibi bahanelerle hükümetin (sürmekte olan veya kurulacak) emekçilerin taleplerini görmezden gelmesi, üstünü örtmesi veya ötelemesine fırsat vermemeliyiz. Bunun için tüm sendikaların mücadelesi; bütçe dönemi ile de bağ kurarak yukarıdaki talepleri karşılayacak ve savaş bütçesine izin vermeyecek, çalışanlara, eğitime ve sağlığa daha fazla pay ayrılmasını, yoksul kesimler lehine bir bütçe yapılmasını sağlayacak TİS dönemi için olmalıdır. 

www.evrensel.net