'Yeter! Anaları Ağlatmayın' çağrısı

'Yeter! Anaları Ağlatmayın' çağrısı

Farklı siyasal görüş ve çevrelerden bir grup bilim, devlet ve siyaset insanı ortak bir çağrı metni yayınladı. TBMM'nin, tatil yapmak yerine Ankara'da toplanarak barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağrıldığı metinde şöyle denildi: 

"Hiç bir demokratik ülkede, savaşa girmek ya da savaşı sonlandırmak, bir örgütle silahlı mücadeleyi sona erdirmek ya da yeniden başlatmak, bir hükumetin ya da kişinin siyasal gelecek hesaplarını temel alamaz. Çünkü bu konular kişileri de, partileri de, siyasal hesap ve beklentileri de aşan, milletin tümünü ilgilendiren 'milli ve hayati' konulardır.

Oysa bugün, siyasi süreçler geriye doğru okunduğunda, adına "milli birlik ve kardeşlik süreci" de denilen “çözüm süreci"nin, başlamasının da, sonlandırılmasının da yegane sebep ve dayanağının, iktidar partisini vesayeti altına almış bir kişinin şahsi hesap ve hevesleri olduğu anlaşılıyor. Bu konuda baştan beri duyulan kaygılar, yaşanan son olaylarla da açıkça kanıtlanıyor.

Dün, çatışmasız bir Türkiye'nin kendisine daha büyük güç ve iktidar getireceğini düşünen kişi, “analar ağlamasın" diyerek bütün toplumdan destek isterken, bugün, çatışma ortamının azalan gücünü geri getireceği hesabını yapıyor ve -Gezi olaylarından bu yana çarpıcı örneklerini gördüğümüz gibi- anaların gözyaşı ile ilgilenmiyor.

Oysa, bugün Türkiye muktedirlerin kendi kişisel hesapları dışında, barışı ve çatışmasızlığı her zamandan çok daha fazla gerekli kılan koşullarla karşı karşıyadır. Zira, Ortadoğu'daki yangın, içeride barışa ve çatışmasızlığa olan ihtiyacımızı hiç olmadığı kadar ivedi ve öncelikli hale getirmiştir. Bu yangının sürmesi ve içeriye de yansıması Türkiye'yi gelecek yıllarda içinden çıkılması zor, giderek çözümü olanaksız yeni sorunlarla yüz yüze bırakacaktır.

Ülkeyi yönetenlerin birinci görevi, yurttaşları ezmemek, silaha ve suça yönelinmesi ortamını yaratmamak suretiyle terör eylemlerini işlevsiz, anlamsız kılmak ve buna karşın hala yapılıyorsa bu eylemlerin faillerini yakalamaktır. Terör elbette mazur görülemez ve savunulamaz. Ancak, bu tür eylemler neden gösterilerek kitlesel tutuklamalar, sonu gelmez gerginlikler, parti kapatmak, Meclis'i çalıştırmamak, kişisel hedeflere engel görülen kişileri siyasetten men etmeye kalkışmak gibi hukuku ve demokrasiyi askıya alan girişimler ve komşu ülkelerle olan gerginliğin savaşa dönüştürülmesi de asla onaylanamaz. Bu tür tutum ve davranışlar basiretli bir yönetimin değil, basiretsizliğin, ehliyetsizliğin ve yönetememenin aczidir. Ülke, böyle bir acze ve kişisel kaygılar içinde sürüklenişe terk ve teslim edilemez!

O nedenle, biz aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Geçici Hükümeti ve dayandığı siyasal iktidarı, savaş, çatışma ve onyıllardır bedelini ödediğimiz gerginlik dilinden vazgeçmeye; bütün siyasal taraf ve güçleri de masum yurttaşlarımızın büyük acılar yaşadığı çatışma ortamına son vermek ve şiddeti durdurmak için hukuk, vicdan ve sağduyu çerçevesinde içtenlikle çaba göstermeye davet ediyoruz.

Özellikle de TBMM'yi ülkenin geleceğini, kaderini belirleyecek gelişmeleri müstafi bir Hükümetin inisiyatifine bırakmamaya, bu yakıcı günlerde tatil yerleri yerine Ankara'da toplanarak, içine sürüklendiğimiz çatışma ve gerginlik ortamına, elindeki bütün yetki ve olanakları kullanmak suretiyle son vermek , barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağırıyoruz."

Söz konusu çağır metnine imza atan isimler şöyle ;

Cengiz AKTAR -Doç.Dr. Siyaset Bilimci, Mehmet ALTAN -Prof.Dr. Ekonomist, Akın ATAUZ - Mimar, Şehir Plancısı, Oya BAYDAR -Yazar, sosyolog, Murat BELGE - Prof.Dr. yazar, Orhan Kemal CENGİZ - Hukukçu, yazar,  Aydın ENGİN -Gazeteci, yazar, Eşref ERDEM -Ankara eski Milletvekili, yönetici, Abdulbaki ERDOĞMUŞ -Diyarbakır eski Milletvekili, ilahiyatçı, Hüseyin ERGÜN -SODEP E. Genel Başkanı, Recai ERSOY -Tıp Doktoru, Kemal F. GENÇ -Yönetici, E.Müsteşar Yrd., Ertuğrul GÜNAY -E. Kültür ve Turizm Bakanı, Seyfettin GÜRSEL -Prof.Dr. Ekonomist, Temel İSKİT -E.Büyükelçi, Erdal KALKAN -İzmir eski Milletvekili, hukukçu, Ümit KARDAŞ -Hukukçu, yazar, Osman KAVALA -Anadolu Kültür Vakfı Başkanı, Suat KINIKLIOĞLU -Çankırı eski Milletvekili, Siyaset Bilimci, Emre KOCAOĞLU -Istanbul eski Milletvekili, T. Demokrasi Vakfı eski Başkanı, Onur Bilge KULA -Prof.Dr. Alman Dili/Ed. Öğretim Ü., Mithat MELEN -Prof.Dr. Istanbul eski Milletvekili, Nesrin NAS -ANAP E. Genel Başkanı, ekonomist, Baskın ORAN -Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Öğretim Ü., Sırrı ÖZBEK -Istanbul eski Milletvekili, hukukçu, yazar, M.Niyazi ÖKTEM -Prof.Dr. Hukukçu, Haluk ÖZDALGA -Ankara eski Milletvekili, mühendis, yazar, Ünal ÜNSAL -E.Büyükelçi, Zafer ÜSKÜL -Prof.Dr. Anayasa Hukuku, Mersin eski Milletvekili, Bahattin YÜCEL -E. Turizm Bakanı (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ağustos 2015 17:32
www.evrensel.net
ETİKETLER Aydın açıklama