Yerel medya ve çevre çalıştayı yapıldı

Yerel medya ve çevre çalıştayı yapıldı

Dünya Kitle iletişimi ve Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesinde Çevre için Medya ve İletişim Ağı çalıştaylarından ilki Zonguldak’ta yapıldı.

SUSUZLUĞA YOLCULUK

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Lokalinde gereçleştirilen çalıştayın en ilgi çeken sunumlarından birisi 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir’inki oldu. “Türkiye’de susuzluğa doğru yolculuk” başlıklı sunumunda Demir, dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen su sorunu konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Demir, “2050 de 9,4 milyar olması beklenen dünya nüfusunun  % 40’ının su sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir” dedi. Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık 1300 m3’lük kullanılabilir su miktarıyla sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığını aktaran Demir, Türkiye’de suyun %72’si tarım, %18’i evsel kullanımlarda ve %10’u endüstride kullanıldığını dile getirdi. Tarımsal sulamada yapılan yanlışlar nedeniyle her yıl ortalama 19 milyar metreküp su boşa harcandığı bilgisini veren Demir, israf edilen bu suyun neredeyse evsel ve endüstriyel kullanımın iki katı olduğunu kaydetti. Su kirliliği ve endüstriyel yaklaşımların rolü ile ilgili de ilginç veriler aktaran Demir, “Türkiye`de üretilen deterjanlardaki fosfat oranı % 15-30 arasında iken Avrupa`da bu konuda getirilen sınırlamalarla % 1-5 arasında kullanılmaktadır. Fosfatlar ve diğer deterjan kirlilikleri nedenleri ile de birçok balık türü yok olmaktadır. 1978 yılında Marmara denizinde 126 balık çeşidi varken bu gün bu sayı 25” dedi.

ÇED’İN BİTTİĞİNİN İLANI

Çalıştayda Çevre Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Baran Bozoğlu çevre yönetiminde sorunlar ve güncel yaklaşımlar konusunu anlattı. Bozoğlu, çevre mevzuatında ve özellikle ÇED yönetmeliğinde yapılan değişikliklere vurgu yaptı. ÇED yönetmeliğinin 20 yılda 7’si ana değişiklik olmak üzere 17 defa değiştirildiğini ifade eden Bozoğlu, “Son yapılan ÇED yönetmeliği değişikliği ‘Türkiye’de ÇED’in bittiğinin ilanıdır” dedi.

GÜNÜMÜZDE GAZETECİ OLMAK

Gazeteci Belgeselci Nazım Alpman gazetecilik deneyimlerini aktarırken, geçmişteki gazetecilik etiği ile günümüzdeki arasındaki farklılaşmayı da ortaya koydu. Gazete patronlarının muhabirleri giderlerin finanse edildiği yerlere göndermeyi tercih ettiğini belirten Alpman, bunun objektif haber yapılmasının önünde engel olabildiğini dile getirdi.

Evrensel Gazetesi İzmir Muhabiri Özer Akdemir de sunumunda yaşamın, doğanın, çocukların geleceğinin kirletildiği bir yerde gazetecilerin tarafsız kalamayacağını belirterek, gazete patronlarının bizzat yaşamı kirleten bu faaliyetlerin içinde olmasının gazetecilerin haber yapmasının önündeki en önemli engellerden birisini teşkil ettiğini söyledi. İktidar-sermaye-medya ilişkisine dikkat çeken Akdemir, “AKP iktidarı süresince hemen tüm ihaleleri kazanan büyük sermaye gruplarının oluşturduğu havuzla satın alınan medya organları şimdi hem iktidarın hem tüm sermaye gruplarının borazanlığını yapıyor. Yaşam alanını korumak için kepçe önüne yatan analarla ilgili yalan yanlış haberler üreterek iktidara ve sermayeye yaranmaya çalışmak gazetecilik değildir” dedi.

Çalıştayda Av Özgürel Başaran hukuki süreçler, bilgisayar uzmanı İlker Bekarslan da çalıştaylarda oluşturulması düşünülen web portalı ile ilgili bilgiler aktardı.

AB tarafından desteklenen çalıştayın, Sinop, Ordu, Trabzon ve Hopa’da da yapılması planlanıyor. (Zonguldak/EVRENSEL)

www.evrensel.net