Çaykur'da sendikal bürokrasi yenilecek

Çaykur'da sendikal bürokrasi yenilecek

Seyit ASLAN
DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri

Tek Gıda-İş Sendikasının 22 nisan 2012 yılında uygulamaya koyduğu Çaykur grevinin içerden ve dışarıdan kırılmasıyla (burada sendika yöneticilerini her düzeyde rolü var) yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçten sonra devletin bütün kurumlarının işçiler üzerinde kurduğu baskıyla, işçileri Öz Gıda-İş Sendikasına zorla üye yapıldı. Öz Gıda-İş Sendikası bu olanaklarla bakanlıktan aldığı çoğunluk ve destekle iki dönemdir sözleşme yapıyor. Bütün bu sorunlar ve baskılar yaşanırken, Gıda-İş sendikası olarak bir yılı aşkındır Çaykur işçilerin talebi doğrultusunda çalışma yürütüyoruz. Öz Gıda-İş Sendikası devletin, yerel yöneticilerinin, bakanlık ve belediyelerinin bütün desteğini arkasına almasına rağmen, Çaykur işçilerinin bir gün kendilerinden istifa ederek gerçek bir sendika kuracağı endişesi ve kaygısını yaşamaktan kurtulamadı. Endişe ve kaygı duymakta haklılar çünkü Öz Gıda-İş, Çaykur işçisinin gerçek sendikası değildir. Öz Gıda-İş, 2015-2106 yılının kapsayan sözleşme sürecinde yine bildik sendikal bürokrasi tutumunu sürdürdü. Sözleşmenin hazırlık sürecinde işçilerin taleplerini ve kayıplarını karşılayacak bir sözleşme yapmak yerine, kamu sözleşmelerinde devlet ne verdiyse onun altına imza atarak geçmişte Çaykur’da uzun yıllar sözleşme yapan Tek Gıda-İş Sendikasının tutumunu tekrarlamış oldu. Öz Gıda-İş, kamu protokolüne bağlı olarak imzaladığı sözleşmenin tepki çekeceğini bildiği için, ücret zamları dışında sosyal haklarla Çaykur işçilerinin kayıplarını telefi edeceği propagandasıyla işçileri aylarca oyaladı. Sonuçta Öz Gıda-İş sosyal haklarında içinde olduğu sözleşmeyi imzaladı. İmzalanan sözleşme tam bir fiyasko ve satış sözleşmesi olmaktan öteye gidemedi. Sosyal haklarla telefi edeceğini söylediği kayıpların yerinde yeller esiyor. En fazla övündüğü yol ücretlerini bir liradan, iki liraya çıkardığını, bunun bir başarı olduğunu iddia ediyor. Bütün bu gelişmelerle birlikte sözleşmeye tepki duyan işçiler sayısı giderek artıyor. Öz Gıda-İş sendikası ortaya çıkacak tepkiler ve istifalar karşısında daha saldırgan ve işçiler karşısında baskılarını artırmaya başlamış durumda. Özellikle Gıda-İş sendikasına üye, hiçbir sendikaya üye olmayan ve sözleşmeden dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmak isteyen işçilerin dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanamayacaklarını, ikramiye ve sosyal hakları alamayacaklarını iddia ederek kara bir propaganda sürdürüyor. Yapılan bu kara propaganda tamamen işçilerin sendika tercihlerini engellemeye, istifaları önlemeye dönük olarak yapılıyor. Öz Gıda-İş Sendikasından istifa eden her işçi 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözelleşmesi Yasası 39. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilir. 6356 sayılı yasada belirtilen haklar çerçevesinde sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatı dilekçesini verdiği tarihten itibaren tüm haklardan yararlanır hükmü yasada açık biçimde yazılmıştır. Öz Gıda-İş bu gerçeği bilmesine rağmen işçilerin ancak kendilerine üye olmaları halinde sözleşmeden yararlanabileceğini iddia ederek, işçilerin tepkisini ve istifalarını önlemeye çalışmaktadır.
Öz Gıda-İş ve yöneticileri kara propaganda yapmak yerine yaptıkları satış sözleşmesinin hesabını vermelidirler. Ne taslak hazırlanırken, ne de sözleşme imzalanırken tek bir şçiye haber vermeyen bir süreci işleten sendikal anlayış, ancak işçilere baskı yaparak ayakta kalabileceğini düşünmektedir. Öz Gıda-İş Sendikası işçilerin taleplerinin karşılanmadığı, yedi yıldır iki sendika arasında süren mahkemelerin işçileri hak kayıplarına uğrattığı gerçeğinin üzerini kapatmak için yeni yalanlar ve kara propagandalara başvurmaktadır. Çaykur Genel Müdürlüğü ve Öz Gıda-İş Sendikasının işçiler üzerindeki baskısı tamamen tepkileri ve istifaları önlemeye yöneliktir. Oluşturdukları baskı ve sindirme politikaları er veya geç ters tepecektir. Çaykur işçisi kendi onurlu geleceğini kendi elleriyle kurarak, üzerlerinde kurulan bu baskı ve sindirme politikalarını yırtarak, gerçek bir sendikal anlayışı ve sendikal demokrasiyi inşa etmeye kararlıdır. 

www.evrensel.net