Sağlık emekçileri savaş istemiyor

Sağlık emekçileri savaş istemiyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları yaptıkları eylemle Suruç katliamını lanetledi. SES Aksaray Şubesi, İstanbul Tabip Odası, TAŞİŞDER ve Genel-İş 1 No’lu Şube’nin çağrısıyla Mono Blok önünde bir araya gelen emekçiler, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. Burada konuşan SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, “Biz sağlık emekçileri olarak savaş istemiyoruz. Bu ülkede artık barışın olmasını istiyoruz. Bu ülkedeki bütün halkların barış içerisinde yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

“Katiller de bu ortamı hazırlayanlar da belli” diyen İstanbul Tıp Fakültesi SES İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel de AKP’nin izlediği mezhepçi ve milliyetçi politikaların ülkeyi mayın tarlasına dönüştürdüğünü ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net