Yargıtay, İZELMAN'da tek TİS yapılmasına karar verdi

Yargıtay, İZELMAN'da tek TİS yapılmasına karar verdi

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, İZELMAN'da tek TİS görüşmesi yapılmasına karar verdi. Sendika kararı işçilere müjde olarak verirken toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Metehan UD
İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşeron şirketlerde örgütlenme ile ilgili çıkan kanun doğrultusunda, kendisine ait olan İZELMAN'da yetkili olan Genel İş İzmir 1 ve 3 Nolu Şubelerin yetksine şirket bazında itirazda bulunmuş ve toplu sözleşmesinin bölünmesini istemişti.
İzmir 5. İş Mahkemesi de ilk duruşmada, Büyükşehir'in talebi doğrultusunda karar vererek TİS'in işyeri bazında yapılmasına karar vermişti. Yerel mahkemenin verdiği karara göre İZELMAN’da toplu iş sözleşmeleri işyerlerinde yapılan ihaleler bazında görüşülecekti ve TİS süreçleri ihale süresi kadar olacaktı. İZELMAN’da işyerleri bazında 5 farklı ihale yapılıyor.

KARARI HUKUKA AYKIRI BULDU
DİSK/Genel İş Sendikası, yerel mahkemenin kararını Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi karar verdi. Yerel mahkemenin kararını bozan 7. Hukuk Dairesi 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın 34/2 maddesinden  'Aynı işverene ait aynı iş kolunda birden fazla işyeri için işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılabilir' maddesini gerekçe gösterdi. 7. Hukuk Dairesi ayrıca yerel mahkemenin kendisine dayanak gösterdiği 735 Sayılı Yasanın 8. Maddesi doğrultusunda çıkarılan yönetmeliğin 4/2 maddesinin yasalara göre yeniden düzenlendiğini de belirtti.

YAKLAŞIK 6 BİN 500 PERSONELİ KAPSIYOR
İZELMAN'da gerçekleşecek TİS, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğü, su ve kanal hizmetlerini yerine getiren İZSU Genel Müdürlüğü ile idarenin fen işleri dairesi, mezarlıklar dairesi, katı atık dairesi, idari birimler gibi 17 farklı biriminde çalışan yaklaşık 6500 sözleşmeli işçiyi kapsıyor. Mahkemenin açıkladığı kararla birlikte, işçi ücretleri ve sosyal haklarda iyileştirme, ilave ikramiye, ücret farklarının giderilmesi için belediye ve sendika masaya oturarak görüşmelere başlanacak. Görüşmelerin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

'İZELMAN AİLESİNİN GÖZÜ AYDIN'
Yargıtay'ın kararı ile ilgili Genel İş İzmir 1 ve 3 Nolu Şubeler ortak basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada kararı zafer olarak yorumlayan DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Güral Doğan 'Tüm İZELMAN ailesinin gözü aydın. İnanarak başardık. Özellikle geçmiş dönemde de davaları kazanarak ve mücadele ederek bugünlere geldik. 7 bin çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren bir gelişmeydi. AKP’nin anti demokratik yasaları karşısında İşçi sınıfının tarihinde çığır açacak bir karardır. On beş yıldır yaptığımız toplu sözleşmelerde işverenimiz İZELMAN şirketi idi. Torba yasadaki son düzenleme ve ardından çıkan kararnamenin doğru olmadığını belirterek itiraz etmiş ve davamızı açmıştık. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk' dedi.

'KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK'
Kararın Türkiye çapında emsal olabileceğinin altını çizen DİSK Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise 'Mahkemeden çıkan bu sonucun resmen işleme konması ile birlikte Eylül ayı içerisinde toplu sözleşme görüşmelerine başlayacağımızı ümit ediyoruz. Yeniden dava açılmayacak dolayısı ile bu karar kesindir' dedi.

www.evrensel.net